EU och världen

Kommunförbundets nyhetsbrev om EU- och internationella ärenden

 
5/2018
BLOGG Bryssel är Europeiska Unionens centrum. Det blir särskilt påtagligt då det ordnas toppmöten, konferenser, möten och tillställningar i staden. På grund av den otroliga mängden bilar är trafiken redan i normala fall kaotisk, men i samband med olika evenemang lyckas man ställa till det ordentligt. Gator spärras av så att även fotgängare får ta omvägar som främst liknar hinderbanor. De långa omvägarna gör det lätt hänt att en eller annan deltagare blir sen till sina möten. Som tur är känner alla till situationen och har förståelse. Under de viktigaste mötesdagarna surrar helikoptrarna dag och natt över centrum, så det är ingen risk att man glömmer bort vad som är på gång, skriver Ulla Karvo i sin blogg.
Sari Pikkala

PROGRAMPERIOD Medlemsstaterna behandlar och tar ställning till EU-kommissionens förordningsförslag för följande programperiod som inleds 2021. Riksdagen hör för närvarande sakkunniga i anslutning till förordningsförslagen. Också beredningen av det egentliga programarbetet inleds genom att det tillsätts arbetsgrupper för landsbygdspolitiken och regional- och strukturpolitiken under ministeriernas ledning. Kommunförbundet är representerat i båda beredningsprocesserna.

Kauko Aronen

ENGÅNGSPLAST Den 10 oktober antog Europeiska regionkommittén (ReK) ett yttrande utarbetat av Sirpa Hertell, stadsfullmäktigeledamot i Esbo (De Gröna–EPP), om direktivet om plast för engångsbruk. Kommittén anser att de föreslagna begränsningarna och förbuden mot försäljning av engångsartiklar av plast, sugrör, bomullspinnar och vissa andra plastartiklar för engångsbruk är ett steg i rätt riktning, men det finns också ett behov av mer omfattande och effektivare åtgärder för återvinning av plastavfall.

#SOTREG Europeiska regionkommitténs (ReK) ordförande, Karl-Heinz Lambertz, höll på tisdag sitt andra anförande om ”Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt” , under en debatt med Europaparlamentets talman Antonio Tajani.

I anförandet som hölls under ReK:s plenarsession i Bryssel framhölls att EU inte bara behöver ”ställa om klockan, utan också behöver en ny riktning och metod”, där regionerna och städerna får mer att säga till om när det gäller EU:s framtid.

Vid #EURegionsWeek sattes sammanhållning i centrum för EU:s framtid

EVENEMANG Under mottona ”EU:s framtid är ungdomar, regioner och städer – EU:s framtid är enhet och sammanhållning” samlades hundratals lokala och regionala ledare och framstående EU-ledare i Bryssel den 8 oktober för att inleda Europeiska veckan för regioner och städer. Denna årliga konferens som anordnas gemensamt av Europeiska regionkommittén (ReK) och Europeiska kommissionen är det största evenemanget om regional utveckling i världen.

Klash – en ny tävling: En miljon till kommunerna för utvecklingen av livskraft och välfärd

TÄVLING Kommunsektorns stora aktörer har tagit initiativ till en helt ny tävling för att hitta lösningar och nya idéer för att stärka kommunernas livskraft. Målsättningen för tävlingen och idégeneratorn Klash är att hjälpa kommunerna att lösa dagens och morgondagens problem. Med hjälp av tävlingen hoppas man hitta nya lösningsmodeller för invånarnas välfärd, en bättre miljö och för att utveckla ekonomin.