Kunnat ja tietoyhteiskunta

Kuntaliiton uutiskirje digitalisaation kehittämisestä

 
1/2019

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti 2018 - 2019

BLOGI Kuntien strategioissa on usein maininta sähköisestä asioinnista tai digitalisaatiosta. Kun tämä maininta havaitaan kunnassa, tämä digikirjaus päätyy kunnan toimialojen johtoryhmiin, joista se vastuutetaan sitten sopiville päälliköille valmisteltavaksi ja nopealla tahdilla käyttösuunnitelmiin.

Asia toimii periaatteessa hienosti, tehtävä annetaan ja toimenpiteitä tehdään. Onko siis ongelmaa? Tätä pohtii blogissaan erityisasiantuntija Pasi Halme
HENKILÖSTÖVAIHDOKSIA erityisasiantuntija Tom Holmroos on siirtynyt vuoden alusta TukuDigi-projektista toisiin tehtäviin ja uutena työntekijänä projektissa on aloittanut erityisasiantuntija Pasi Halme.
WEBCAST Kuntaliitto aloittaa tammikuussa uuden webcast-sarjan Fiksu verkonrakentaja, joka käsittelee verkkoinfran yhteisrakentamista. Sarja käsittää neljä jaksoa, jotka esitetään tammi–maaliskuun aikana. Sarjaa voi seurata verkossa suorana tai jälkikäteen tallenteena.

Sarjassa eri alojen asiantuntijat keskustelevat yhteisrakentamisen hyödyistä. Katsojat voivat esittää asiantuntijoille chatin kautta kysymyksiä suoran lähetyksen aikana.

Fiksu verkonrakentaja -webcastit lähetetään suorana maanantaisin 28.1., 11.2., 11.3. ja 25.3. klo 14–15.
TULOREKISTERI-hanke järjestää kunnille online-infon tulorekisterin rajapintojen ja sähköisen asiointipalvelun sidosryhmätestauksesta torstaina 31.1.2019 klo 9-11.

Ilmoittaudu mukaan!
PILVIPALVELU Valtiovarainministeriö on julkaissut raportin julkisen hallinnon pilvipalvelulinjauksista. Linjauksia on seitsemän ja raamittavat sitä, miten pilvipalveluihin tulisi suhtautua.

Raportin mukaan pilvipalveluiden hankinta rinnastetaan ICT- palvelun hankintaan. Pilvipalveluita voi ja kannattaa hyödyntää, mutta se edellyttää, että organisaatiossa pilvipalveluiden käyttöä tulee tarkastella organisaation omien tarpeiden, osaamisen ja riskienhallinnan kautta.

 
LAUSUNTO Valtiovarainministeriö pyytää Lausuntopalvelu.fi:ssä lausuntoa luonnoksestaan valtioneuvoston asetukseksi kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä 27.2.2019 mennessä.

Kannustinjärjestelmän (ja tulevan rahoitushaun) tavoitteena on edistää digitalisaatioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteuttamista kuntalähtöisesti sekä kannustaa kuntia yhteistyöhön.
SÄILYTYSAIKA Kansallisarkisto on tehnyt päätöksen varhaiskasvatuksen pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja niiden säilytysmuodosta.

Kuntaliitto julkaisee oman ohjeistuksen säilytysaikatietokannassa. Ohjeistus tulee sisältämään myös suositukset määräajan säilytettäville asiakirjoille. Tietokanta julkaistaan mahdollisimman pian.
KELA aloittaa vastaanottamaan paperisia potilasasiakirjoja sellaisilta yksityisiltä palveluntuottajilta ja itsenäisiltä ammatinharjoittajilta, jotka eivät ole sopimukselle siirtäneet arkistointivelvoitetta muulle taholle.

Palvelu on maksutonta vuonna 2019 ja koskee ensisijaisesti pieniä toimintansa lopettaneita tahoja. Palveluntuottaja vastaa aineistojen toimittamisesta Kelaan ja kustannuksista.
KEHITTÄMINEN Mitkä haasteet kuntaorganisaatiossanne vaativat tulla ratkaistuiksi? Onko strategiassanne nimetty haasteita, joihin pitäisi etsiä käytännön toteutuskeinoja?
Tunnistatko mahdollisuuksia, joihin kannattaisi tarttua, mutta keinot siihen ovat vielä hukassa?

Tule yhdessä tiimisi kanssa kehittämään ratkaisua valitsemaasi haasteeseen kokeilevan kehittämisen menetelmin.