Svårt att läsa? Klicka  för att öppna i webbläsaren.
Här samlar vi nyheter, analyser, fakta och debatt på svenska om kommunerna i Finland.
En tjänst från Kommunförbundet
12 / 2019
RIKSDAGSVALET Av kandidaterna i vårens riksdagsval sitter cirka 40 procent i kommunfullmäktige, visar Kommunförbundets utredning. Sammanlagt 2 468 personer kandiderar i riksdagsvalet och 990 av dem valdes till kommunfullmäktige i kommunalvalet 2017. I Vanda, Jyväskylä, Tammerfors, Esbo, Uleåborg, Åbo, Björneborg, Kuopio och Lahtis ställer rentav 30 procent av fullmäktigeledamöterna upp i riksdagsvalet.
ÄLDREVÅRD Bristen på arbetskraft är idag det största problemet inom boendeservicen för äldre, visar en enkät som Kommunförbundet gjorde i februari. I flera av de öppna svaren i enkäten uttrycktes en stark oro för att en höjning av dimensioneringen av vårdpersonalen inom boendeservice med heldygnsomsorg kommer att innebära att personalstyrkan inom hemvården minskar. Oron är jämnt spridd över kommuner av alla storlekar.
VÅRDREFORMEN Kommunerna måste involveras och ha en stark roll i beredningen av vårdreformen. Samma modell passar inte för hela landet. Kommunförbundets styrelse har godkänt riktlinjer för en revideringen av lagstiftningen inom social- och hälsovården. 

PENSIONER Hälften av pensionärerna får mindre än 1 500 euro i månaden i pension. De största genomsnittliga pensionerna betalades i Nyland, de minsta i södra Österbotten. Åldersstrukturen förändras i snabb takt. I varannan kommun utgör pensionstagarna redan över 40 procent av befolkningen, och i 50 kommuner är mer än hälften av befolkningen över 16 år gamla.

TORGBLOGGEN Vi har flera stora projekt på gång, men ändå är det ofta för små saker som Ingå uppmärksammas nationellt. Som att vi inte delar ut parkeringsböter till felparkerade bilar. I stället lägger vi en lapp på vindrutan, där vi vänligt informerar bilisterna om att de har parkerat fel och uppmanar dem att flytta sina fordon, skriver Ingås tidigare informatör Benjamin LundinTorgbloggen.
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  Om vi vill uppnå jämställdhet i skolan, så räcker det inte med en utbildningsinsats på två-tre timmar utan vi behöver ha tentaklerna ute och erbjuda stöd i skolans vardag, säger Antti Yliselä, controller för mänskliga rättigheter vid Göteborgs stads grundskoleförvaltning. 
Han arbetar för att främja mänskliga rättigheter på kommunnivå i Sverige. Titeln är unik och har skapats av Yliselä själv.
 
 

Träna framför kameran 

Oj nej, nu ringer en journalist och har en massa frågor... Det kan kännas som ett hot, men tänk om du i stället vänder intervjusituationen till en möjlighet att få ut ditt arbetsbudskap? Kom med på medieträning med Willy Silberstein för att få personliga tips på hur du bäst ska föra fram ditt budskap. Se videon med Silberstein genom att klicka på bilden
Medieträning, 23.5.2019, Helsingfors