Laki-info

Kuntaliiton uutiskirje lakiasioista

 
9/2018

PALVELUKOKEILU Kuntaliitto alkaa vuoden 2019 alussa valmistella esteellisyysrobottia, jonka on tarkoitus ratkoa esteellisyyskysymyksiä lakimiesten apuna. Esteellisyysrobotin toiminta-ajatuksena on pyytää luottamushenkilöä tai viranhaltijaa vastaamaan helppoihin kysymyksiin. Annettujen vastausten perusteella robotti kertoo, onko henkilö esteellinen vai ei, ja antaa päätöksen perustelut pykälineen.

Arto Sulonen.

LINJOILLA Elinkeinoelämän edustajat ovat jo pitkään olleet aktiivisesti kuntien markkinaehtoisen toiminnan kimpussa. Kuntaliiton vastaus elinkeinoelämän vaatimuksiin on selvä. Kunnan yleinen toimiala on yksi kunnallisen itsehallinnon kulmakivistä. Siihen perustuen kunnilla tulee olla jatkossakin oikeus harjoittaa taloudellista toimintaa yhtiömuodossa ja kilpailla muiden yritysten kanssa samoilla markkinoilla, kirjoittaa Kuntaliiton lakiyksikön johtaja Arto Sulonen.

KORRUPTIO Whistleblowing eli pilliinpuhaltaminen tarkoittaa rikkeistä raportointia ja väärinkäytösten paljastamista. Kuntaliiton lakimies Saija Haapalehto kirjoittaa Linjoilla-blogissa ilmiantokanavasta sisäisen tarkastuksen työkaluna sekä pilliinpuhaltajien eli ilmiantajien asemasta EU:n alueella. Kansainvälistä korruption vastaista päivää vietettiin 9.12.2018.

Saija Haapalehto.
Mikko Vanninen.

VIERASKYNÄ Kunnat ostavat alihankintaa ja vuokratyötä verorahoilla. Ne ovat varsin merkittäviä tilaajia, jotka toiminnallaan näyttävät myös esimerkkiä yrityksille. Voisi siis olettaa, että kunnat hoitavat myös harmaata taloutta ehkäisevän tilaajavastuun esimerkillisesti. Osa hoitaakin, kirjoittaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Mikko Vanninen, joka vastaa tilaajavastuuvalvonnasta.
 

KOULUTUSKALENTERI Kuntaliiton lakimiehet kouluttavat FCG:n tilaisuuksissa. Tarjonnasta tärppinä mainittakoon esimerkiksi tarkastuslautakuntien koulutuspäivät maaliskuussa. Tutustu alkuvuoden 2019 hallinto-, laki- ja tiedonhallintakoulutuksiin FCG:n verkkosivuilla ja ilmoittaudu mukaan!