Visionären

Kommunförbundets nyhetsbrev till dem som formar framtiden

 

6/2018

UNDERSÖKNING Kommunförbundet genomför tillsammans med sina nordiska systerorganisationer en innovationsundersökning. Syftet är att få ny information om hur vanliga innovationer är i kommunsektorn och att sporra den offentliga sektorn till att modernisera sina tjänster med hjälp av innovationer. Med innovationer avses i undersökningen en ny eller väsentligt ändrad praxis, tjänst, produkt eller kommunikationsmodell som används i kommuner och samkommuner. Svara på undersökning!

UTBILDNING Utbildningsdagen riktar sig främst till personer som ansvarar för utvecklingen av delaktigheten i kommunerna och landskapen. På förmiddagen får vi bekanta oss med Delaktighetsspelet och på eftermiddagen medborgarbudgetering under Lari Karreinens ledning. De femtio först anmälda får plats så raska på!  Utbildningen sker på finska.

FÖRSÖKSVECKAN I höst är det dags för den tredje upplagan av den riksomfattande försöksveckan. Kampanjveckan firas den 8–12 oktober 2018 och utmanar alla att föra fram resultaten av försöksutveckling. I år är temat för veckan Skörden av försöken. Målet med försöksveckan är att sporra deltagarna att genom försök fördomsfritt förnya gamla handlingssätt och att synliggöra erfarenheter och resultat av genomförda försök. 

Kvalitetsenkät om kvalitetsutvecklingen inom den offentliga förvaltningen

ENKÄT Kommunförbundet och Statskontoret genomför i september–oktober en enkät som kartlägger kvalitetsutvecklingen inom den offentliga förvaltningen. Syftet med enkäten är att få en heltäckande bild av de kvalitetsmodeller och kvalitetsmetoder som används inom den offentliga förvaltningen. Uppgifterna utnyttjas av både Kommunförbundet och Statskontoret som stöd för kvalitetsarbetet inom den offentliga sektorn.

Enkät om webbtillgänglighet på offentliga webbplatser

ENKÄT EU-kommissionen har bjudit in webbanvändare att svara på en enkät om webbtillgänglighet på offentliga webbplatser. Enkäten riktar sig särskilt till användare med olika typer av funktionsvariationer, men observationer från alla typer av användare är välkomna. Kommunförbundet ber er använda era kanaler för att nå så många användare som möjligt i Finland.

Kommunförbundet är en intressebevakare för kommuner och organisationer med kommunal anknytning.

I detta nyhetsbrev lyfter vi fram forskningsrön, sakkunnigas synpunkter och nyheter om utveckling, demokrati och ledning i kommunerna.

Kommunförbundet.fiDemokrati och delaktighet | Ledarskap och utveckling | demokrati@kuntaliitto.fi | kuntajohtaminen@kuntaliitto.fi

 

kundtjanst (at) kommunforbundet.fi
Kommunförbundet, Andra Linjen 14
00530 Helsingfors
Tel. 09 7711

Kuntaliitto logo