Svårt att läsa? Klicka  för att öppna i webbläsaren.
Här samlar vi nyheter, analyser, fakta och debatt på svenska om kommunerna i Finland.
En tjänst från Kommunförbundet
10 / 2019
VÅRDREFORMEN Reformen och regeringen föll. Nu har kommunerna sin chans att visa vad de går för, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen.
I efterdyningarna av landskaps- och vårdereformens fall uppmanar Karhunen kommunernas tjänstemän och beslutsfattare att ta tillfället i akt och fortsätta beredningsarbetet av en integrerad social- och hälsovårdsmodell, utan att vänta på att vi får en ny regering.
TORGBLOGGEN Under nästan 15 år har man med dålig framgång försökt bygga social- och hälsovårdssystemet på kommunsamarbete, kommun-sammanslagningar och landskap. Skulle det nu vara dags att erkänna att en och samma modell inte lämpar sig för alla delar av landet? Förvaltningsmodellen är ändå bara ett redskap för att förverkliga de sociala rättigheterna. Det vore märkligt om likabehandling skulle tolkas som rätt till likadan förvaltning för alla, skriver Kommunförbundets direktör Arto Sulonen på Torgbloggen.
VÅRDREFORMEN Social- och hälsovårdstjänsterna ska bygga på invånarnas behov och inte på förvaltningens, konstaterar stadsdirektörerna för Finlands sex största städer.
– De bästa och mest kundorienterade lösningarna förutsätter ingen ny förvaltningsnivå utan stegvis utveckling av det existerande systemet, konstaterar stadsdirektörerna.
VÅRDREFORMEN Kommunförbundet ser ingen orsak till att upphäva den lag som begränsar kommunernas möjligheter att lägga ut sin social- och hälsovård. Lagen är i kraft till utgången av 2022.
Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio befarar att en indragning av lagen leder till oöverlagda beslut. Begränsningslagen hindrar inte kommunerna från att fortsätta utveckla sin social- och hälsovårdsservice.
 
TORGBLOGGEN Det heter väljare - inte röstare, valdeltagande - inte röstningsprocent. Har du koll på valterminologin?
Språkvårdaren Maria Fremer går igenom aktuell valterminologi och tipsar om hur man blir en lättläst politiker.
– Det viktigaste är att du tänker på vad du vill ha sagt, och vem som är mottagaren, skriver hon på Torgbloggen. 
 
UTFLYTTNING Flyttningsströmmen av finlandssvenskar till Sverige håller i sig. Toppåret 2016 flyttade nästan 1 500 svenskspråkiga till Sverige.
Ökningen var speciellt tydlig i Österbotten. Samtidigt var rörligheten i synnerhet från Helsingforsregionen fortsättningsvis stor. Totalt flyttade nästan 20 000 svenskspråkiga till Sverige under perioden 2000–2017, visar en färsk rapport från tankesmedjan Magma.
KOMMUNENS UPPGIFTER Kommunerna befinner sig i så olika lägen att enbart en utveckling av statsandelssystemet inte kan svara på de utmaningar som kommuner av olika storlek har. Därför måste statsandelssystemet och kommunernas uppgifter omdefinieras, konstaterar en arbetsgrupp som utrett behovet av en reform av statsandelssystemet.
KOMMUNENS UPPGIFTER Kommunerna är olika och det har också varit syftet med självstyrelsen. Jag ser att det är näst intill omöjligt att kommunerna skulle kategoriseras så att de har olika uppgifter. Det skulle vara ytterst svårt att definiera vilken kommun som skulle ordna vilka tjänster, konstaterar Tytti Määttä, statsdirektör i Kuhmo i Kajanaland.
TORGBLOGGEN Ett nytt statsandelssystem måste bättre beakta urbaniseringen och tillväxtorternas särskilda problem, innehålla incentiv för tillväxt utan att lämna stora delar av landet utan basservice.
Att utgå från att den nuvarande kommunstrukturen inte är hållbar eller kostnadseffektiv på sikt är också realism och det finns därmed skäl att bygga in klara incentiv för kommunfusioner, skriver Grankullas stadsdirektör Christoffer MasarTorgbloggen.
 

Jobbar du för närsamhällets bästa, som förtroendevald eller anställd? Låt Helsingborgs stadsdirektör Palle Lundberg inspirera dig till bättre samverkan i kommunen!

Vi diskuterar konsten att tackla rädslan för att göra fel, och hur man bygger upp samspelet mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare. Workshoparna ordnas  i Lovisa 11.4 och i Ekenäs 12.4.

Mera information och anmälningar för Lovisa och Ekenäs bakom länkarna!
 

Kolla också in de här kurserna