Vård och omsorg

Kommunförbundets nyhetsbrev om social- och hälsovårdsfrågor

 
9/2018
Kirurger i operationssalen
SERVICESEDELENKÄT Två av tre fastlandskommuner använder servicesedlar när de organiserar tjänster inom social- och hälsovården. Det visar den enkät som Kommunförbundet genomförde under hösten. Användningen av servicesedlar har ökat kraftigt i synnerhet inom hälsovårdstjänsterna, men fortfarande används sedlarna mest inom sociala tjänster.

Tarja Myllärinens blogginlägg:
Kommunerna bäst insatta i hur servicesedlarna används

 
Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster år 2019. Användningsavgiften för den offentliga hälso- och sjukvården år 2019 kommer att vara 1,684 euro/per kommuninvånare.
 
Förordningen träder i kraft 1.1.2019 och gäller ett år. Betalningsandelen för den kommunala hälso- och sjukvården tas ut hos sjukvårdsdistrikten som kan fakturera sina medlemskommuner. FPA fakturerar sjukvårdsdistrikten två gånger om året.
Henkilö kirjoittaa tietokoneella