Bildning

Kommunförbundets nyhetsbrev om frågor inom bildningsväsendet

 
6/2018
REGERINGSPROGRAM Kommunförbundets styrelse har godkänt förbundets mål för regeringsprogrammet för riksdagsperioden 2019–2013. Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet fokuserar på att ta fram de väsentliga utgångspunkterna som säkerställer att kommunerna och städerna har förutsättningar att utföra sitt arbete.

Klimatförändringen, förändringarna i arbetslivet, digitaliseringen och delningsekonomin ställer krav på kommunernas verksamhetsmiljö, skattesystemet och finansieringen av hela den offentliga sektorn
.
Sari Pikkala

YRKESUTBILDNING Enligt den nya lagen kan en utbildningsanordnare ordna yrkesutbildning på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter endera i form av läroavtalsutbildning eller i form av utbildning som grundar sig på utbildningsavtal. Enligt den nya lagen kan utbildning-sersättningar inte längre betalas till arbetsplatserna i sådana fall då en studerande förvärvar kunnande på en arbetsplats med stöd av ett utbildningsavtal.
 

PRIVATISERING Ordnandet av småbarnspedagogik hör till kommunens lagstadgade uppgifter. Kommunen kan inte låta privata tjänste-producenter ta hand om den. Organiseringsansvaret kvarstår alltså hos kommunen, även i det fall då kommunen ingår ett avtal om produktion av tjänster inom småbarnspedagogik med en privat tjänsteproducent. Det samma gäller om kommunen ordnar servicen med hjälp av servicesedlar, vilka klienten har en stark rätt att vägra ta emot.
Kauko Aronen

KLIENTAVGIFTER Kommunförbundet har utrett bestämningsgrunderna för småbarnspedagogikens klientavgifter. Lagen om klientavgifter ger riktlinjerna för uttag av klientavgifter men om detaljerna i förfarandet bestämmer kommunen.
– Ändringarna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken har minskat kommunernas klientavgiftsintäkter betydligt, säger Jarkko Lahtinen, utvecklingschef vid Kommunförbundet
.
 

INFORMATIONSRESURS Den nationella informationsresursen inom småbarnspedagogiken, Varda, samlar uppgifter om småbarnspedagogiken på ett och samma ställe. Bestämmelser om informationsresursen inom småbarnspedagogiken finns i lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft 1.9.2018.
AVIGFTSFRIHET Direktör Terhi Päivärinta, kräver tillräckliga resurser för kommunerna för ordnandet av undervisnings- och bildningstjänster. Diskussionen om de skolpolitiska målen för den kommande valperioden har redan börjat. Det har talats bland annat om en förlängd läroplikt, en avgiftsfri småbarnspedagogik och om huruvida basfinansieringen räcker, sade Päivärinta vid Bildningsväsendets nationella förhandlingsdagar 3.10. i Helsingfors.