Svårt att läsa? Klicka  för att öppna i webbläsaren.
Här samlar vi nyheter, analyser, fakta och debatt på svenska om kommunerna i Finland.
En tjänst från Kommunförbundet
8 / 2019
EUROPARÅDET Det finns ingen annan europeisk organisation som värnar självstyre, lokal demokrati och mänskliga rättigheter. Därför är människorättsorganisationen Europarådet jätteviktig, säger svensken Anders Knape, ordförande för Europarådets kongress.
Kongressens styrelse sammanträder i dag fredag i Kommunernas hus i Helsingfors för att bland annat behandla läget i Turkiet.

Kommuntorget följer med Europarådets möte i Helsingfors. Läs mera här.
 

Nytt politiskt landskap i Sverige

SVERIGE Ett nytt politiskt landskap växer fram i Sverige. Valet ledde till ett maktskifte i 127 av Sveriges 290 kommuner och i 13 regioner, visar en rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL).
 
TORGBLOGGEN Om vårdreformen skjuts upp till följande valperiod befinner vi oss i en situation där vi återigen behöver en öppen och frimodig debatt om olika alternativ. Hittills har staten försökt genomföra en kommunreform ovanifrån. Ett som är säkert är att det inte ligger i kommunernas intresse att se tiden an och vänta på att staten fattar beslut för deras räkning, skriver Kommunförbundets vd Minna KarhunenTorgbloggen.
NAMN & NYTT Vem är Kommunförbundets nya vd? Bekanta dig med Minna Karhunen i Kommuntorgets intervju.
KOMMUNFÖRBUNDET Kommunförbundets vice vd HannaTainio säger att ministeriernas lösningsförslag endast handlar om finslipning och inga större ändringar.
–Kommunerna får inte konkurrera med landskapen i att producera social- och hälsovårdstjänster. Vi tycker det här är en besynnerlig slutsats.
GRUNDLAGSUTSKOTTET Grundlagsutskottet föreslår ett flertal ändringar i social- och hälsovårdsutskottets utkast till betänkande om vård- och landskapsreformen. Bland annat gällande tidpunkten för landskapsval, finansieringen av landskapen och affärsverkens produktion av social- och hälsovårdstjänster, ersättningen till kommunerna för förlorad egendom och dataskyddet.  
EU-ANMÄLAN Enligt Social- och hälsovårdsministeriet kommer EU-kommissionen att notifieras om valfrihetslagens väsentliga delar. Notifikationen görs för att försäkra att den föreslagna lagen inte står i strid med EU:s konkurrensregler. Enligt ministeriet medför notifikationen inget hinder för att godkänna lagarna och det medför inte heller några ändringar när lagarna kan träda i kraft.
KUNDSEDLAR Social- och hälsovårdscheferna stöder kundsedlar och bredare axlar i vårdreformen, visar en undersökning som Finlands social och hälsa SOSTE har gjort. 
Social- och hälsovårdsorganisationernas ledare stöder en reform med landskap, mångsidigare tjänsteproduktion, kundsedlar och personlig budget. 
TORGBLOGGEN Kommunsammanslagningar hör till de lokalpolitiska frågor som mest upprör, engagerar och polariserar folk. I själva verket är genomförandet av en kommunsammanslagning en ganska kommunalgrå historia. Det är förvaltningsstadgor som ska skrivas, löner som ska utjämnas och byggnadsmassa att ha koll på. Både goda och dåliga konsekvenser är frukterna av medvetna beslut, skriver Siv SandbergTorgbloggen.
TORGBLOGGEN Demokrati är ingen lätt ekvation, det är svårt att vara demokratisk. Speciellt svårt blir det när demokratin inte är direkt, utan representativ – oavsett avstånd mellan väljare och representant. Att acceptera demokratisk styrning är att acceptera osäkerhet, att acceptera kompromisser och nederlag; och att acceptera att stort går före smått i mångt och mycket, skriver Ida SulinTorgbloggen.
 
NAMN & NYTT Jag ser uppdraget som en möjlighet att växa professionellt. En annan sak som lockar i Mörskom är svenskan, säger Sam Vuorinen som i veckan började sitt nya uppdrag som kommundirektör i tvåspråkiga Mörskom.
– Jag har alltid gillat det svenska språket. Jag har aldrig hört till dem som ser svenskan som tvångssvenska.

 
 

DATASKYDD Ännu hinner du anmäla dig för att träffa ledande jurist Ida Sulin och jobba med dataskyddsfrågor. Först blir det en föreläsning om den nya dataskyddslagen, sedan grupparbeten kring vad den innebär i praktiken. Anmäl dig senast 6 mars!

Samspela bättre i kommunerna

LEDARSKAP Gör en satsning på utvecklingsarbetet i kommunen - samla ihop nyckelpersonerna från styrelse, fullmäktige och den operativa ledningen och kom och träffa Palle Lundberg en eftermiddag i april. Palle talar om varför alla behöver förändras och om det samspel mellan politisk och operativ ledning som möjliggör kommunens framgång.
Lovisa 11 april
Ekenäs 12 april 

KLIENTAVGIFTER Klientavgifterna inom socialvården bestäms både i klientavgiftslagen och -förordningen. Slå dig ner vid datorn torsdagen den 25 april (kl. 9-14 med lunchpaus) och lär dig mer om klientavgifterna inom socialvården. 
Webbinarium med Kommunförbundets jurist Annika Korpela.

Kolla också in våra andra utbildningar i vår!