Svårt att läsa? Klicka  för att öppna i webbläsaren.
Här samlar vi nyheter, analyser, fakta och debatt på svenska om kommunerna i Finland.
En tjänst från Kommunförbundet
37 / 2018
10-ÅRS JUBILEUM Det har gått tio år sedan kommunsammanslagningarna på Kimitoön och i Väståboland. Pargas och Kimitoön är nu väletablerade kommuner, men fortfarande spelar dominans och avstånd en stor roll. Det är inte svårt att se att byarnas dragkamp fortsätter, framför allt på Kimitoön. 
Kommuntorget hart talat med politiker i Pargas och Kimitoön som var med när diskussionerna om kommunsammanslagning startade.
MALAX En skilsmässa lämnar spår i ett barn redan vid tidig ålder. I Malax träffas barn med skilda föräldrar i grupp för att prata om hur det känns när föräldrarna skiljer sig. Familjearbetarna hoppas på fortgående verksamhet, även för äldre barn.
Vasa mödra- och skyddshemsförening deltar i Österbottens LAPE-projekt genom att föra fram stödgrupperna runt om i Österbotten. Målet är att kommunerna själva ska kunna ordna ”Barnet vill prata” – stödgrupper från och med nästa år.
UNGDOMSBAROMETERN  En fjärdedel av de finlandssvenska ungdomarna talar engelska utanför familjen - med vänner, i skolan eller på jobbet. I deras digitala omgivning är engelskan till och med starkare än svenskan. Ungdomarna uppskattar att 47 procent av deras internetanvändning går på engelska och 40 procent på svenska, visar tankesmedjan Magmas Ungdomsbarometer. 
SKOLMATEN 70 ÅR  Skolmatens kvalitet kan höjas utan att kommunerna behöver satsa mera pengar på maten. Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Leppä skolmaten en viktig social innovation som ökar trivseln i skolan. Skolmaten blev gratis för alla 1948.
– Vi kan göra det bättre. Vi kan erbjuda mera näringsrik mat, utveckla bordsskicket och den sociala biten. Grunderna i läroplanen måste förankras bättre i det praktiska.
ARTIFICIELL INTELLIGENS (AI) Osäker på om och när du är jävig? Fråga jävsroboten!  
I början av nästa år börjar Kommunförbundet utveckla en jävsrobot som när den är klar ska hjälpa juristerna att lösa jävsfrågor. Det handlar om ett robotprogram som ber den förtroendevalda eller tjänsteinnehavaren besvara några enkla frågor.
TORGBLOGGEN Eftersom landskapslagstiftningen inte är klar ännu, finns det heller inga politiskt tillsatta beslutsorgan som kan fatta beslut och driva ärenden vidare. Allt reformarbete är än så länge bara tjänsteinnehavarberedning och således bara halvfärdigt. Som tjänsteman saknar jag just nu samarbetet med de nya landskapspolitikerna. De behövs för att förberedelserna ska gå vidare till nästa nivå, skriver specialplanerare Erika Strandberg på Torgbloggen.
QUIZ Internationella dagen mot korruption infaller den 9 december varje år. Dagen är en av FN:s internationella temadagar.
Vad vet du om korruption? Testa Kommuntorgets korruptionsquiz där vi bland annat frågar om korruption är vanligare i små eller stora kommuner.
 
TORGBLOGGEN På samma sätt som offentlighet är en förutsättning för demokrati, är visselblåsning ofta en förutsättning för att rättssamhället ska fungera.
Polis och åklagarmyndigheter kan aldrig få tillräckliga resurser för att övervaka allt, och det samma gäller revisionsnämnderna och deras tjänstemän i kommunerna. De måste få tips, för kommunernas del av vakna kommuninvånare – men också av de egna anställda skriver Björn MånssonTorgbloggen.
Kouvola, Uleåborg och Vichtis har gått till final i tävlingen Finlands aktivaste kommun. 73 kommuner deltog i tävlingen. Finalisterna offentliggjordes på lördagen vid Idrottsgalans evenemang i Tölö sporthall i Helsingfors.
Tävlingen arrangeras i samarbete mellan Kommunförbundet, Idrottsgalan och Undervisnings- och kulturministeriet. I år söker man en kommun som med hjälp av motion och idrott lyckats stärka livskraften och den sociala gemenskapen på orten.
–  Välordnade idrotts- och motionstjänster gör kommunen attraktivare och skapar gemenskap, säger Teemu Japisson, sakkunnig i idrotts- och ungdomsfrågor.
LANDSKAPSREFORMEN KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer vill se att kommunerna och landskapen får full ersättning för de kostnader som landskaps- och vårdreformen ger upphov till under kommande regeringsperiod.
 
 

2019: Det här behöver du veta om bokslut och budget

EKONOMI Efter årsskiftet står bokslutet överst på agendan för kommunernas och samkommunernas ekonomi- och redovisningspersonal, och budgeten ska vara i paket. Vi arrangerar en intensiv endagskurs med OFR- och CIA-revisorn Martin Slotte från KPMG, samt Kommunförbundets sakkunniga Benjamin Strandberg kring bokföring, budget och bokslut. Under kursen behandlas bland annat bokföringsnämndens allmänna anvisningar och kommande lagändringar.
 

Två dagar om allt det nya inom småbarnspedagogiken

SMÅBARNSPEDAGOGIK Lagen om småbarnspedagogik förnyades 1.9.2018. Det var mycket som förändrades, bl.a. tillämpas inte mera socialvårdens förordningar på småbarnspedagogiken och dagvårdsförordningen slopades. Lagen innebär betydande förändringar i verksamheten. 

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken har varit i kraft sedan 1.3.2017. Sedan dess har lagen förnyats två gånger. Den 1 augusti 2018 skedde det nya förändringar igen.

Hänger du med I svängarna? Kom och uppdatera dig med utvecklingschef Jarkko Lahtinen från Finlands Kommunförbund. Jarkko föreläser på finska, men materialet är på svenska och man får ställa frågor på svenska. Det är också möjligt att delta per distans.

 

Kolla också in de här kurserna i början av 2019! 

Lucia Olivia Kyllönen med tärnorna Fanny Hellström och Julia Oscarsson spred julstämning i Kommunernas hus på luciadagen. I nästa vecka utkommer Kommuntorgets sista nyhetsbrev för i år. Håll koll på din e-post!