EU och världen

Kommunförbundets nyhetsbrev om EU- och internationella ärenden

 
6/2018
BLOGG Då det talas om Europas framtid lyfts ofta Europeiska Unionens gemenskap fram som den viktigaste aspekten. Om vi talar med en röst, kan vi agera på det globala planet för alla européers bästa. Ju enhetligare unionen är, desto större inflytande har unionen i att förbättra saker globalt, säger Ulla Karvo, direktör för Kommunförbundets Brysselkontor.
 
Markku Markkula

DIGITAL AGENDA Europeiska regionkommittén (ReK) konstaterar i sitt yttrande om programmet för ett digitalt Europa att ett effektivt genomförande av framtidens smarta och hållbara digitala lösningar kräver europeiska partnerskap mellan pionjärregioner och pionjärkommuner samt digital infrastruktur av hög kvalitet. Yttrandet, som antogs vid ReK:s plenarsession den 5 december, utarbetades av Markku Markkula, stadsstyrelsens ordförande i Esbo.

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK För att minska skillnaderna och skapa fler möjligheter för alla EU-medborgare vill Europeiska regionkommittén (ReK) att sammanhållningspolitiken ska bli enklare och mer flexibel och inte utnyttjas som ett straff eller incitament för att uppnå andra mål än hållbar utveckling för alla. Förslag på förbättringar och lagstiftningsändringar till förslaget om sammanhållningspolitiken 2021–2027 finns i de fyra yttranden som antogs vid ReK:s plenarsession den 5 december.
Michael Barnier
Markku Markkula

JORDBRUKSPOLITIK Lokala och regionala ledare har antagit ett yttrande om den gemensamma jordbrukspolitiken, som de vill ska vara rättvis, hållbar och solidarisk och tillgodose jordbrukarnas, regionernas, konsumenternas och medborgarnas behov. I sin nuvarande form utgör lagstiftningsförslaget om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken ett hot mot de europeiska regionernas autonomi i förvaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

COP24 Europeiska regionkommittén går i Katowice samman med internationella nätverk av lokala myndigheter för att begära att städer och regioner ges en formell roll i Parisavtalet. Städerna står för 70 % av de globala utsläppen av växthusgaser, och lokala myndigheter ansvarar för mer än 70 % av åtgärderna för att motverka klimatförändringarna och upp till 90 % av klimatanpassningsåtgärderna.

Rysslandsfrågan aktuell när Finlands tar över ordförandeskapet

EUROPARÅDET Finlands ordförandeskap i människorättsorganisationen Europarådet har börjat. Det första som står på agendan är Rysslands obetalda medlemsavgifter.

Rysslands obetalda medlemskapsavgifter på  miljontals euro riskerar dra undan mattan för organisationens verksamhet. Landet slutade betala för sitt medlemskap då det förlorade sin rösträtt som en del av organisationens sanktioner i samband med annekteringen av Krim. Rysslands möjliga utträde ur Europarådet kommer att avgöras under våren.

Delta i ReK:s och OECD:s enkät om målen för hållbar utveckling!

ENKÄT Europeiska regionkommittén (ReK) har i partnerskap med Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) inlett en enkät om viktiga lokala och regionala bidrag till målen för hållbar utveckling. Besvara gärna enkäten senast 22 februari och bidra till den framtida EU-strategin för målen för hållbar utveckling.

Lokala och regionala myndigheters synpunkter kommer också att bidra till ReK:s yttrande om ett hållbart EU 2030, som ska utarbetas under 2019.