Bildning

Kommunförbundets nyhetsbrev om frågor inom bildningsväsendet

 
7/2018
UTREDNING  Det är inte sagt a tt avgiftsfrihet leder till att fler barn deltar i småbarnspedagogiken. Ordnandet av servicen kan också bli ett problem på grund av kostnaderna. Detta framgår ur kartläggningen som Kommunförbundet låtit göra och som besvarades av alla 19 kommuner som deltar i försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik.
 
UTBILDNING I Kommunförbundets undervisnings- och kulturenhets nätverk diskuterade man under den gångna veckan möjligheterna att öka samarbetet mellan olika utbildningsformer och utbildningsstadier. I bakgrunden finns stora omvärlds-trender. Arbetslivet kräver kontinuerligt lärande och utbildningssystemet bör kunna möta denna utmaning.
YRKESUTBILDNING I november ordnades två viktiga evenemang kring yrkeskompetens. EU-kommissionen ordnade ett i Wien och undervisnings- och kulturministeriet ett annat i Villmanstrand. Veckans höjdpunkt var ett tredagarsseminarium som ordnades av Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering i Wien i EU:s ordförandeland Österrike.
 
Sari Pikkala

TÄVLING Priset Årets bibliotekskommun, som beviljas en kommun och dess biblioteksverksamhet delades i år ut för första gången.  I tävlingen som arrangerades av Kommunförbundet deltog sammanlagt 56 kommuner, av vilka fem gick vidare till final. I sin bedömning betonade juryn samarbete, nya verksamhetsformer, kommuninvånarnas delaktighet och service för kunder i olika åldrar och med olika bakgrund

TÄVLING Janakkala, Joensuu och Vanda går vidare som värdkommuner i Klash, tävlingen för utveckling av kommunernas verksamhet. Janakkala står som värd för utvecklingsarbete kring trafiken, Joensuus utmaning gäller kommuninvånarnas deltagande och Vanda leder arbetet med att hitta lösningar på avbrutna studier inom yrkesutbildningen.
Klash är en ny tävling och idégenerator för kommunerna. Ett stöd på en miljon euro har reserverats för förädling och implementering av de vinnande förslagen.