Svårt att läsa? Klicka  för att öppna i webbläsaren.
Här samlar vi nyheter, analyser, fakta och debatt på svenska om kommunerna i Finland.
En tjänst från Kommunförbundet
32 / 2018
SERVICESEDLAR Användningen av servicesedlar har ökat kraftigt i synnerhet inom hälsovårdstjänsterna, visar en enkät som Kommunförbundet genomförde under hösten, med uppgifter från totalt 228 kommuner. 
Två av tre fastlandskommuner använder servicesedlar när de organiserar tjänster inom social- och hälsovården.

 
TORGBLOGGEN Vad förenar neurokirurgiska operationer, effektiverad hemsändning och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte? Vid första tanken ingenting. En gemensam nämnare är åtminstone den att kommunerna och samkommunerna använder servicesedlar för att ordna dessa tjänster, skriver Tarja Myllärinen på Torgbloggen.

NAMN OCH NYTT  Mörskom har valt Sam Vuorinen till ny kommundirektör. Fullmäktige valde Vuorinen på sitt möte på måndag kväll. Valet var enhälligt.
Sam Vuroinen valdes bland 16 sökande. Han är för tillfället tf. kommundirektör i Ypäjä.
NAMN & NYTT Malax kommun går vidare i rekryteringen av ny kommundirektör med tre sökande. De tre som kommer att intervjuas och genomgå  lämplighetstest är Jenny Malmsten, Martin Norrgård och Marcus Beijar.
Jenny Malmsten är politices magister och tf. kommundirektör i Malax. Martin Norrgård och Marcus Beijar är båda politices magistrar.
FASTIGHETSSKATT  Förnyelsen av fastighetsskatten skjuts upp.
– Senareläggningen är en besvikelse för kommunerna, säger Henrik Rainio, tf direktör för Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet.
Regeringens proposition om fastighetsskattereformen flyttas till följande regeringsperiod. Det betyder att fastighetsskatten inte införs 2020 utan först 2022.
KLASH Det är jätteroligt att såväl stora som små kommuner har antagit utmaningen att delta i Klash. Feedbacken vi fått av kommunerna är att Klash är ett projekt som många har saknat, säger tävlingens projektchef Maritta Mäkelä.
65 kommuner har anmält 77 bidrag till idétävlingen Klash.

Kommuntorget magasin utkommer i nästa vecka

Du missar väl inte det färska numret av Kommuntorget magasin som utkommer nästa vecka? Vi skriver bland annat om:
 
 • Det nya könsneutrala rådgivningskortet
 • Fiskodling till havs, reportage från Åland 
 • Kampen mot korruption i kommunerna
 • Bristande intresse för kommunala förtroendeuppdrag
 • Självledarskap
 • Förtroendevaldas arvoden 
 • Svenska valet
 • Kolumner och bloggar
 • ... och mycket, mycket mer.

Prenumerera på Kommuntorget Magasin.

  

Visste du att det finns 16 svenska och 33 tvåspråkiga kommuner i Finland? Det betyder att var tredje finländare bor i en tvåspråkig kommun.
Kommuner kan vara antingen enspråkigt svenska eller finska eller tvåspråkiga. Kommunens språkliga status avgör den språkliga statusen hos de samkommuner, landskap och statliga myndigheter som kommunen hör till.
Minimigränsen för att en kommun skall bli tvåspråkig är att minst 8 procent av invånarna eller sammanlagt 3000 invånare har minoritetsspråket som sitt modersmål.  
 

Ännu hinner du!

Här är höstens kurser

Grunderna i god förvaltning

WEBBINARIUM   28.11. 2018  
Dagen då juristerna svarar på dina frågor! Under kursen behandlas bland annat
 • hur beslutsprocessen går till
 • mötesförfaranden
 • ändringssökande och jäv
 • hur man får använda social medier

Kommunens språkliga skyldigheter och invånarnas rättigheter

WEBBINARIUM  21.11 kl. 16-18.30
Vad säger lagarna om kommunerns språkliga skyldigheter inom förvaltningen, inom olika sektorer och gällande upphandling? Vilka är invånarnas rätt till information?
Uppdatera din kunskap och se till att din kommun följer lagarna.


Aktuell lagstiftning inom social- och hälsovården

WEBBINARIUM 11.12 kl. 9-12
Under förmiddagen behandlas förnyelser inom självbestämmande- och funktionshinderlagstiftningen samt aktuellt inom vårdreformen.

Uppdatering i förskottsuppbörds- och pensionsfrågor

VASA 10.12MARIEHAMN 11.12
 • Ändringar i inkomstbeskattningen och arbetsgivaravgifter 2019
 • Förskottsinnehållning och källskatt 2019
 • Kostnadsersättningar och förmåner
 • Aktuellt hos Keva