Laki-info

Kuntaliiton uutiskirje lakiasioista

 
1/2019

PERINTÄKULUJEN VAKIOKORVAUS Niin sanottuun Booky-caseen on saatu Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio tammikuussa 2019, ja sen mukaan kantajalla ei ole oikeutta vakiokorvaukseen eikä viivästyskorkoon. Perintäkulujen vakiokorvaus on noussut esiin erityisesti kirjastokirjojen hankinnassa, kun kirjastojen tavarantoimittaja on perinyt perintälain 10 e §:n mukaista vakiokorvausta kuntien näkökulmasta sopimuksenvastaisin perustein. Tuomio ei suoraan välttämättä ole sovellettavissa kuntakentällä vallitsevaan tilanteeseen mutta antaa tärkeää tulkinta-apua sekä analogian kautta perusteita kiistää vastaavat vaateet myös kuntakenttää vaivaavissa vaateissa.

OIKEUSTAPAUSTIIVISTELMÄ Korkein hallinto-oikeus (KHO) on vuosikirjapäätöksessään 2019:4 arvioinut esteellisyyttä kunnanhallituksessa, joka kokouksessaan käsitteli avustuspäätöksestä tehtyä oikaisuvaatimusta. KHO katsoi, että kunnanhallituksen puheenjohtajan lehtikirjoitus oli aiheuttanut hänen puolueettomuutensa vaarantumisen hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla muusta erityisestä syystä. KHO:n päätös on sikäli merkittävä, että se poikkeaa tuomioistuimen aiemmista päätöksistä ja vakiintuneesta tulkinnasta.

Sari Pikkala

KOULUTUS Kuntaliitto ja FCG järjestävät säännöllisesti lakiaiheisia koulutuksia. Uutuutena FCG aloittaa Mopokortista pimeänajon kurssiin -sarjan, jossa osallistujien kokemus kuntamaailmasta huomioidaan aidosti. Tutustu alkuvuoden lakikoulutustarjontaan ja ilmoittaudu mukaan. 

UUSI LAKI Tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019. Sitä sovelletaan tietosuoja-asetuksen ohella. Tietosuojalain voimaan tullessa kumottiin henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta. Kuntien kannalta olennaiset uuden tietosuojalain sisältämät kohdat on koottu Kuntaliiton verkkosivuille.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnonalan henkilötietojen käsittelyyn liittyviin säännöksiin on tammikuun lopussa 2019 tehty muutoksia uudistetun yleisen tietosuojasääntelyn vuoksi.

Saija Haapalehto

BLOGI Joulun aikaan heräsi keskustelu teemasta, joka on puhuttanut ennenkin: Minkälaisia lahjoja virkamies tai viranhaltija voi ottaa vastaan? Onko lahjojen antaminen virkamiehelle joulunakaan enää nykyajan mukaista? Lakipykälistä saa vastauksen kysymyksiin, mutta kysymysten ratkaisemiseksi organisaation on suositeltavaa laatia omat toimintaohjeensa, kirjoittaa lakimies Saija Haapalehto Linjoilla-blogissa.

VERKKOPALVELU Oikeusministeriö on avannut uuden verkkosivuston osoitteessa www.korruptiontorjunta.fi. Sivuilla on muun muassa uutisia ja tietoa korruptiosta. Sivustolla voit myös testata, miten tehokkaasti työpaikallasi torjutaan korruptiota. Verkkopalvelun sisällön on tuottanut korruptionvastainen yhteistyöverkosto, jossa myös Kuntaliitto on jäsenenä.

VM käynnistää selvityksen kuntien kokousten turvallisuudesta

LAKIALOITE Kuntaliiton aloite turvatarkastuksista kunnan julkisissa tiloissa on saanut myönteisen vastaanoton. Valtiovarainministeriö (VM) käynnistää selvityksen, missä ja milloin turvatarkastuksia tarvitaan kuntien kokousten turvallisuuden takaamiseksi.

Juha Myllymäki palasi johtavaksi lakimieheksi

HENKILÖSTÖASIAT Kuntaliitossa aiemmin johtavana lakimiehenä työskennellyt Juha Myllymäki on palannut Kuntaliiton johtavaksi lakimieheksi. Johtava lakimies Kirsi Mononen on jäänyt eläkkeelle, ja lakimies Tarja Krakau on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen.