Svårt att läsa? Klicka  för att öppna i webbläsaren.
Här samlar vi nyheter, analyser, fakta och debatt på svenska om kommunerna i Finland.
En tjänst från Kommunförbundet
11 / 2019

RIKSDAGSVALET 14 APRIL 2019

Valaffischer längs en promenadväg.

Ställ kandidaterna mot väggen!

RIKSDAGSVALET Vad kan din riksdagsvalskandidat om kommunen? Riksdagen beslutar om många frågor som berör kommunerna, och det är viktigt att beslutsfattarna vet vad de beslutar om. Kommuntorget har tagit fram en lista med kommunfrågor att ställa till riksdagskandidaterna.

Ladda ned, skriv ut och ta med den när du ska på valdebatt! (PDF)
 

BjörklundRiksdagsvalet är ett
kommunalt val

TORGBLOGGEN Riksdagen styr kommunerna med hård hand via lagstiftning, finansiering och strukturella reformer. 
Bilden visar frågor till riksdagskandidaterna. Länken öppnar en PDF

#kandidatenmotväggen

Byggarbetare som sätter fast metallgaller.
MARK- OCH BYGGLAGEN Kommunförbundet har presenterat hur man tycker att markanvändningen och byggandet ska utvecklas. 
Kommunförbundet vill att planläggningen och genomförandet av planer görs smidigare, byggandets och byggnadernas kvalitet  förbättras och tjänsterna tillhandahålls nära kommuninvånarna.
VÅRDREFORMEN Alla talar om att vården ska organiseras på ”bredare axlar”. När enheterna blir större har den svenskspråkiga servicen en tendens att drunkna om det inte finns klart definierade strukturer. Folktingets Johanna Lindholm arbetar för att trygga de språkliga rättigheterna i beredningen av social- och hälsovårdsreformen. 
– Det är helt klart att språkliga rättigheter inte har varit en prioritet för den nuvarande regeringen, säger Lindholm. 
Johanna Lindholm från Folktinget
Deltagare i Folktingets seminarium
100-ÅRSJUBILEUM  I maj 1919 samlades Svenska Finlands folkting för första gången till session. Folktinget firar sitt 100-årsjubileum genom att lyfta upp ämnen som är centrala för den svenskspråkiga befolkningen i Finland under tre jubileumsseminarier. Startskottet för firandet gick på tisdagen med seminarieum om medier och identitet i Svenskfinland. Seminariet samlade ett åttiotal deltagare i Musikhuset i Helsingfors.
KOMMUNTORGET UTBILDNING
Palle Lundberg, Helsingborgs stadsdirektör

Palles workshop

Jobbar du för närsamhällets bästa, som förtroendevald eller anställd? Låt Helsingborgs stadsdirektör Palle Lundberg inspirera dig till bättre samverkan i kommunen!
 
Kommuntorget Utbildning anordnar utbildningar och konferenser för personal och förtreoendevalda i kommunsektorn.
REGIONSTÄDER Jakobstad placerar sig bland de tio främsta  i Kommunförbundets undersökning om regionstädernas attraktionskraft. Kännetecknande för de attraktiva regionstäderna är bland annat en gynnsam tillväxttrend, ökande invånarantal, god sysselsättningsnivå i kombination med trivsamt stadscentrum och goda kultur- och firtidstjänster. I undersökningen om regionstädernas attraktionskraft utreddes 55 finländska städer.
Foto från Jakobstad
FOLKOMRÖSTNING Det blev ett rungande nej till samgångsavtalet med Vasa i den rådgivande folkomröstningen som arrangerades i Korsholm förra söndagen. 61,3 procent av Korsholmarna röstade nej och 36,8 procent ja.
Av Korsholms 43 fullmäktigeledamöter har 24 offentligt uppgett att de röstar ja till fusion med Vasa.
– Av de fullmäktigeledamöter som går emot folkomröstningsresultatet kommer det att krävas starka argument, säger forskare Siv Sandberg.
 
ARTIFICIELL INTELLIGENS Esbo stad har i två månaders tid provat på att låta en robot sköta kundbetjäning per telefon och hjälpa till med att snabbt söka information. Försöken visade lovande resultat. 
Roboten fick svara på kundernas frågor om skräpkorgar och gatubelysning. Staden säger att roboten klarade av uppgiften väl. Den kunde svara på frågor och feedback oberoende av hur den som ringde talade eller framförde sitt ärende.
Kvinna som arbetar i kundservicen
 
NAMN & NYTT Anders Knape valdes den 19 mars till ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Knape som representerar moderaterna ledde SKL också under åren 2007-15. Samtidigt valde Kommunförbundets svenska systerorganisation även en ny styrelse för mandatperioden 2019-2023.
 
Anders Knape är ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting
Rosanna Blomster är praktikant i Bryssel
BRYSSELBLOGGEN Diskussionen kring EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har en koppling till den roll som kommunerna har i att bygga lokal och regional livskraft. Inom ramen för nya CAP betonas digitaliseringens betydelse för ett effektivare och klimatsmartare jordbruk men även för att hålla landsbygden attraktiv, skriver Rosanna BlomsterBrysselbloggen.