Samhälle och miljö

Kommunförbundets nyhetsbrev om samhälls-, teknik- och miljöfrågor

 
6/2018
STÄDERNA De finländska städerna är allt mer engagerade i internationella frågor och deras betydelse som internationella aktörer ökar. Städernas internationella och EU-relaterade verksamhet är idag mer systematisk och fokuserad och allt mindre ceremoniell, visar en kartläggning som Kommunförbundet har gjort.
BLOGG I mitten av maj ordnade Kommunförbundet den nionde klimatkonferensen. Denna gång firade vi den med anledning av kommunernas 20-åriga klimatarbete. Då deltog 7 kommunala aktörer i kampanjen. Idag deltar 55 kommuner och fyra samkommuner. Målet med kampanjen är att bromsa klimatförändringen genom att minska växthusgasutsläppen med de medel kommunen har till sitt förfogande och att följa upp utsläppen av växthusgaser, skriver Kalevi Luoma på Torgbloggen.
 
Voimalaitos

ENERGI Rapportens källmaterial är från Kommunförbundets enkät våren 2018 som riktades till små värmeverk som inte hör till Finsk Energiindustri rf. Uppgifterna gäller de bränslen värmeverken använder, byggandet och ekonomin. Inom utsatt tid hade 37 verk i 32 kommuner svarat och svarsprocenten uppgick till 35,9 procent. Ansvariga för att göra upp statistiken var energiingenjör Kalevi Luoma och statistikutredare Matti Sahlberg vid enheten för Regioner och samhällen.

JOURBEHOV På uppdag av Försörjningssäkerhetscentralen, Social- och hälsovårdsministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet har jourbehovet från början av år 2020 inom miljö- och hälsoskyddet och vattenhushållningen i landskapen utretts. Utredningen som genomfördes vid Kommunförbundet 1.3. - 31.5.2018 har publicerats som Kommunförbundets nätpublikation (på finska) och kan laddas ner.

TRAFIK Lagen om transportservice medför förändringar i ordnandet av taxitrafik på marknadsvillkor i Finland. Den påverkar också organiseringen av kollektivtrafiken. Det betyder att kommunerna bland annat måste beakta nya omständigheter och krav när de upphandlar transporter. Kommunförbundet har sammanställt information om de kommande ändringarna i och med transportservicelagen. Kommunerna och samkommunerna kan ta del av informationen (på finska).

TRAFIK Den europeiska Trafikantveckan firas 16.–22.9.2018. Årets tema är mobilitet på många sätt eller att kombinera olika sätt att färdas. Veckans slogan är ”Variera dina resor”. Temat utmanar oss till att tänka på hur vi brukar förflytta oss, på olika alternativ och på att kombinera olika transportformer. Kommuner kan anmäla sig direkt.