EU ja kansainvälisyys

Kuntaliiton uutiskirje EU- ja kansainvälisistä asioista

 
5/2018
Ulla Karvo
BLOGI Bryssel on Euroopan Unionin keskus. Se näkyy konkreettisesti silloin, kun kaupungissa järjestetään huippukokouksia, konferensseja, tapaamisia ja tilaisuuksia. Liikenne on jo normaalioloissakin kaoottista autojen järkyttävästä määrästä johtuen, mutta erilaisten tapahtumien aikana koko kaupungin keskusta saadaan täydellisen sekaisin. Onneksi kaikki tietävät syyt ja ymmärrystä löytyy. Tärkeimpien kokouspäivien aikana helikoptereiden pörräys keskustan yllä jatkuu yötä päivää, kirjoittaa Ulla Karvo blogissaan.
 

ALUEIDEN KOMITEAN TÄYSISTUNTO 8.-10.10.2018

Neuvottelut EU:n budjetista jatkuvat

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko on varma syksyn merkki Brysselissä. Tosin tällä kertaa tätä aluepolitiikan suurtapahtumaa vietettiin lähes kesäisessä säässä: lämpötila kohosi päiväsaikaan reilusti 20 asteen paremmalle puolelle auringon paistaessa kirkkaalta taivaalta, vaikka lähestyimme jo lokakuun puoliväliä. 
Pauliina Haijanen
Sirpa Hertell

KERTAKÄYTTÖMUOVI Euroopan alueiden komitea hyväksyi Espoon kaupunginvaltuuston jäsenen Sirpa Hertellin (vihr/EPP) laatiman lausunnon kertakäyttömuoveja koskevasta direktiivistä. Komitean mielestä Euroopan komission ehdottamat rajoitukset ja kiellot muovisten kertakäyttöisten muovituotteiden myynnille ovat askel oikeaan suuntaan, mutta tämän lisäksi tarvitaan kokonaisvaltaisempia ja tehokkaampia toimenpiteitä muovijätteen kierrätystä varten. 

EUROOPAN UNIONIN TILA Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz piti 9. lokakuuta Brysselissä vuotuisen puheensa aiheesta Euroopan unionin tila – alueiden ja kuntien näkökanta Euroopan parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin kanssa käydyn keskustelun yhteydessä. AK:n täysistunnossa pidetyssä puheessa todettiin, että Eurooppa tarvitsee ”ei vain kellonajan muuttamista, vaan suunnan ja toimintatavan muuttamista”, mikä antaisi alueille ja kunnille enemmän sananvaltaa EU:n tulevaisuuden suunnittelussa.
 
Karl-Heinz Lambertz
EU:n lippu

OHJELMAKAUSI EU:n komission seuraavaa vuonna 2021 käynnistyvää ohjelmakautta koskevien asetusesitysten kansallinen käsittely ja kannanmuodostus on käynnissä. Eduskunta kuulee parhaillaan asiantuntijoita eri asetusesityksiin liittyen. Myös varsinaisen ohjelmatyön valmistelu niin maaseutupolitiikan kuin alue- ja rakennepolitiikan osalta käynnistyy ministeriöiden vetämien työryhmien perustamisella. Kuntaliitto on edustettuna molemmissa valmisteluprosesseissa. 

Koheesio Euroopan tulevaisuuden ytimessä Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolla 

TAPAHTUMA ”Euroopan tulevaisuus on nuorten, alueiden ja kuntien käsissä – Euroopan tulevaisuus perustuu yhtenäisyyteen ja koheesioon”. Sadat paikallis- ja aluetason päättäjät ja EU:n huippujohtajat kokoontuivat tämän teeman ympärille Brysselissä 8. lokakuuta ja käynnistivät Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon . Euroopan alueiden komitean (AK) ja Euroopan komission vuosittain yhdessä järjestämä konferenssi on maailman laajin aluekehitystä käsittelevä tapahtuma.

Klash - uusi kunnille suunnattu kilpailu ja ideakiihdyttämö

KILPAILU Löytyykö kunnastanne tai alueeltanne merkittävä ongelma, johon ei ole löytynyt vielä ratkaisua? Olemme avanneet kilpailun ja ideakiihdyttämön, jossa etsimme kunnista haasteita sekä niihin parhaita ratkaisuja. Haussa ovat ihmisten, ympäristön ja talouden hyvinvointia edistävät innovaatiot. Lähtekää mukaan!