Hankintainfo

Neuvontayksikön uutiskirje julkisista hankinnoista

 
8/2018

HYVÄT KÄYTÄNNÖT Julkisten hankintojen neuvontayksikön Paremmat hankinnat -podcast-sarjan kolmannessa jaksossa käsitellään allianssimenettelyn käyttämist?A4 rakennus- ja palveluhankinnoissa. Kuuntele Tampereen ja Turun kaupunkien kokemuksia mallin käyttämisestä.

OIKEUSTAPAUSTIIVISTELMÄ Suomea koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) ratkaisu asiassa C- 9/17, Tirkkonen, täsmentää hankintasopimuksen käsitettä. Tuomioistuimen mukaan avoimella menettelyllä toteutettu puitejärjestely, johon pääsevät mukaan kaikki soveltuvuusehdot täyttävät toimittajat, joka ei sisällä vertailua ja jossa asiakas tekee lopullisen valinnan näiden välillä, ei ole tulkittavissa hankintasopimukseksi.

KYSYTTYÄ Julkisten hankintojen neuvontayksikköön tulee säännöllisesti kysymyksiä siitä, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä tarjouspyynnön muuttamista. Lakimies Päivi Kynkäänniemi vastaa neuvontayksikön blogissa, miten muutostarpeisiin voidaan varautua ja mitä tehdä, jos muutostarve ylittää sallitun muutoksen rajat.

Kauko Aronen

MUISTUTUS Hankintalain sähköisen tietojenvaihdon siirtymäaika umpeutui torstaina 18.10.2018. Nyt EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa kaikkien hankintayksiköiden tulee toimittaa tarjoukset ja muu hankintamenettelyn tietojenvaihto sähköisesti. Vastaava määräaika umpeutui yhteishankintayksiköiden osalta jo huhtikuussa 2017.

ESITYSMATERIAALIT Case-keskiviikossa 17.10.2018 paneuduttiin EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntöön. Webcastia ei tallennettu, mutta lähetyksessä esitellyt oikeustapaukset on summattu dioille, jotka on julkaistu Hankinnat.fi-sivustolla. Seuraava Case-keskiviikko lähetetään 12.12. Lisätietoa tapahtumasta julkaistaan Hankintainfossa marraskuun lopussa.

Case-keskiviikon esiintyjiä 17.10.2018