Svårt att läsa? Klicka  för att öppna i webbläsaren.
Här samlar vi nyheter, analyser, fakta och debatt på svenska om kommunerna i Finland.
En tjänst från Kommunförbundet
9 / 2019

REGERINGEN FÖLL MED REFORMEN

Snöpligt slut för regeringen

TORGBLOGGEN När vår nya vd Minna Karhunen för några veckor sedan för första gången mötte Kommunförbundets anställda  på personalmötet, som egentligen brukar handla om andra frågor, började hon med att ställa frågan ”Vem av er tror att vård- och landskapsreformen går igenom? Räck upp handen”.

REFORMERNA – Vi behöver kontinuitet, eftersom behovet av en vårdreform kvarstår, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.
Kommunförbundet anser att det fortfarande behövs en social- och hälsovårdsreform. Det finns skäl att hålla fast vid de ursprungliga målen för vårdreformen.

REFORMERNA - Efter det här blir det inga landskap i Finland, säger tidigare riksdagsledamoten och ministern Ulla-Maj Wideroos.

Kommunförbundet och Folktinget grundade svenska reformgruppen 2015 för att bevaka svenskan i vårdreformen. Gruppen jobbade och lobbade intensivt för de svenska frågorna i vård- och landskapsreformen, men förgäves.

- Det som är positivt är att vi har haft ett år på oss att planera den svenska servicen, säger Christina Gestrin. Vi har hunnit utreda läget för den svenska servicen i Nyland och funderat på olika modeller; hur ska vi gå vidare, var finns bristerna och vad man kunde göra bättre?

KVINNODAGEN 2019
JÄMSTÄLLDHET Kommuntorget  kartlade könsfördelningen på de kommunala topposterna inför kvinnodagen 2016. Då hade Svenskfinland 21 kvinnliga fullmäktigeordförande. Årets kartläggning visar en stor tillbakagång för kvinnorna. På tre år har antalet kvinnliga kommunfullmäktigeordförande i de svenska och tvåspråkiga kommunerna nästan halverats;  från 21 kvinnliga fullmäktigeordförande 2016 (43%) till 11 (22 %) 2019.
JÄMSTÄLLDHET Kommuntorgets siffror bekräftar en känsla jag har haft en längre tid; kvinnorna på toppen har minskat, säger Mikaela Björklund, fullmäktigeordförande i Närpes. 
– Tunga politiska uppdrag som ordförandeskap tar mycket tid och därför är många kvinnor tveksamma att ställa sig till förfogande. För män C3?r tröskeln att ställa upp som kandidater längre, säger hon.
JÄMSTÄLLDHET I Pargas är fördelningen mellan kommunens topposter i balans. Tarja Rinne är fullmäktigeordförande och Mikael Holmberg är styrelseordförande. 
– Jag är stolt över oss i Pargas. Könsfördelningen är ingrodd i hur vi tänker. Gällde det vilken arbetsgrupp som helst, så brukar vi hålla könsbalansen i åtanke, säger Rinne.
JÄMSTÄLLDHET Den tio år gamla staden Raseborg har inte sett en enda kvinna på sina topposter. Den manliga trion i toppen är stadsdirektör Ragnar Lundqvist, fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist och styrelseordförande Anders Walls
– Det har varit så här ända sedan Raseborg blev till, säger Blomqvist.
 
NAMN & NYTT - Man ska sluta när det känns som bäst, säger Kristina Wikberg som under våren lämnar sitt uppdrag som direktör för svenska och internationella ärenden vid Finlands Kommunförbund.

Wikberg som har arbetat på Kommunförbundet i över elva år säger att beslutet att lämna förbundet var svårt, men nu när beslutet är fattat känner hon lättnad och glädje.
 

Nytt val, nytt EU?

BRYSSELBLOGGEN Valivern håller på att sprida sig i Bryssel liksom i medlemsländerna. Det går inte att frånse att det börjar bli bråttom att ro i land alla lagpaket innan valperioden tar slut, skriver Eva Slotte i Brysselbloggen.

BRYSSELBLOGGEN Varje ordförandeland sätter inför sin period upp mål som man önskar lägga särskild stor vikt på eller som det är extra angeläget att driva framåt. Finlands mål kommer att publiceras i slutet av juni, berättar Ulla Karvo från Bryssel.
KOMMUNTORGET UTBILDNING
UTVECKLA DIN KOMMUN - Fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän

Gör en satsning på utvecklingsarbetet i kommunen - samla ihop nyckelpersonerna från styrelse, fullmäktige och den operativa ledningen och kom och träffa Palle Lundberg en eftermiddag i april.