Svårt att läsa? Klicka  för att öppna i webbläsaren.
Här samlar vi nyheter, analyser, fakta och debatt på svenska om kommunerna i Finland.
En tjänst från Kommunförbundet
2/2019
NORDEN Danmarks regering genomför en vårdreform som leder till att regionerna läggs ner. Hälsovården får en ny struktur i tre nivåer. Regeringen kallar sitt förslag ”Patienten först – närhet, sammanhang, kvalitet och patienträttigheter”.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen säger att den danska vården präglas av att allt för många patienter måste resa långt för behandling och kontroll.
BEFOLKNINGSSTATISTIK Efter en kort uppgång för 10 år sedan har trenden nu vänt. De svenskspråkiga i Finland minskar inte bara procentuellt utan också i antal. Dessutom bor finlandssvenskarna allt mer utspritt. Att få service på svenska blir mindre självklart.
Antalet svenskspråkiga har gått ner mest i Raseborg, Lovisa, Kronoby och Pargas, orter där befolkningen minskat överlag.
NAMN & NYTT  Linda Grönqvist blir utvecklingschef för Kommunförbundets svenska team i höst. Hennes uppgift blir att stärka det svenskspråkiga samarbetet inom förbundet.
– Jag kommer att jobba mycket med svenska och tvåspråkiga frågor inom utvecklingsprojekten på förbundet.
NAMN & NYTT Sexton personer har sökt tjänsten som ekonomidirektör i Åbo stad. Tjänsten kommer att besättas så snart som möjligt. Tjänsten lediganslogs då tidigare direktören Jukka Laiho övergick till andra uppgifter i oktober 2018.
Här är listan över de sökande.
 
VINNARE Uleåborg valdes till Finlands aktivaste kommun. Staden uppmuntrar till en fysiskt aktiv livsstil och till att hitta möjligheter att röra på sig för att må bra.
I år sökte man en kommun som med hjälp av idrott och motion lyckats stärka livskraften och den sociala gemenskapen på orten. Vid valet av finalisterna betonades särskilt hur väl kommunen lyckats göra idrott och motion till en attraktionsfaktor och i vilken mån idrotten och motionen bidragit till den sociala gemenskapen i kommunen.
TORGBLOGGEN Kristinestad är mycket mer än potatis, transporter och skogsmaskiner. Kristinestad är Finlands enda Cittaslow-stad, vilket i sig är en styrka.
Idén med Cittaslow är att lyfta småstadens kvaliteter och visa på dess egna styrkor och lyfta fram det unika. Med respekt för traditioner och historiska värden och genom att förespråka det goda livet vill en Cittaslow-stad locka folk till att stanna kvar, skriver Mila Segervall Torgbloggen.
 
FINANSIERINGSFORUM Det finns ännu tid att anmäla sig till årets Ekonomi- och finansieringsforum den 13-15.2.2019 ombord på M/S Silja Serenade. Anmälningstiden löper ut i dag, fredag 18 januari.
Kommunförbundets nya verkställande direktör Minna Karhunen medverkar i det svenska parallellprogrammet som startar när färjan lägger ut från Helsingfors.
 
TORGBLOGGEN Det är viktigt att kommunerna också i framtiden inom ramen för självstyrelsen får besluta om sin skolstruktur. Skolorna läggs inte ner förhastat. Skolstrukturbesluten förbereds omsorgsfullt i kommunerna och under beredningen görs olika konsekvensbedömningar, skriver Terhi Päivärinta på Torgbloggen.
PARKERING Infartsparkeringarna ska vara till för dem som åker kollektivt. Om parkeringarna öppnar för alla, kommer de att fyllas av bilar där bilisterna inte åker kollektivt, befarar Kommunförbundet och städerna Helsingfors, Esbo och Tammerfors. Under beredningen av lagen om transportservice har Kommunikationsministeriet i sista stund lagt till ett moment som innebär att också de som inte fortsätter sin resa med den lokala kollektivtrafiken, skulle ha rätt att använda infartsparkeringen.

 
 
Förändring, proaktivt och coachande ledarskap, att leda andra att leda sig själva. En heldag i Helsingfors för att få nya tankar och arbetsredskap, dela goda och dåliga erfarenheter, lyssna, diskutera och reflektera kring hur det är att vara en chef som inte (bara) kontrollerar sina medarbetare. 28 februari på Hotel Glo Kluuvi i huvudstadens absoluta centrum. Peter Kenttä och Barbro Teir inspirerar och fasciliterar.
Nästa veckas tisdag är sista anmälningsdagen för att lära dig det mest nödvändiga du som förman behöver veta om det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA. Den faktaspäckade genomgången under ledning av Canelia Wessman vid KT Kommunarbetsgivarna är uppdelad på två dagar.
Välkommen till Korsholm!
”Jarkko får oss alltid att tänka till. Hans sätt att föreläsa är underhållande. Mera humor och ironi till folket!”  
Anna Törnroos, Korsholm

Du som jobbar inom småbarnspedagogik – Vill du också ta del av utvecklingschef Jarkko Lahtinens insiktsfulla föreläsningar om ny lagstiftning den 11.2 och klientavgifter inom småbarnspedagogiken den 12.2? Jarkko föreläser i Vasa på finska, material och frågor på svenska. 
Anmäl dig före 25 januari!
Kolla också in vår videoutbildning i god förvaltning: åtta videor (ca 20 minuter per del), material och test. Och som pricken över i:et: en session där föreläsaren, ledande jurist Ida Sulin svarar på kursdeltagarnas frågor. Det här behöver kommunens hela personal och alla förtroendevalda behärska.
Beställ er inloggning för en eller tre månader på kurser@kommunforbundet.fi.

Flera utbildningar hittar du på kurstorget.fi.