Alue- ja elinkeinokehitys

Kuntaliiton uutiskirje työllisyys-, elinvoima- ja aluekehitysasioista

 
6/2018
6/2018
ELINVOIMA Elinvoimaisuuden tehokas edistäminen edellyttää eri sektoreilla tehtäviä samansuuntaisia toimenpiteitä. Yhteensovittaminen vaatii strategista näkemystä niistä tekijöistä, joiden varaan paikkakunnan elinvoima voi pitkällä tähtäimellä rakentua. Näin muodostuvan vision toteuttaminen edellyttää, että yritykset, kuntalaiset ja yhteisöt uskovat siihen ja ovat valmiit sen omilla päätöksillään toteuttamaan. Kyse on luottamuksesta siihen, että paikkakunta pystyy generoimaan työtä, toimeentuloa ja viihtyisiä asuinympäristöjä myös jatkossa.

SEMINAARI Kuntien elinvoiman kehittämisverkosto saa jatkoa vuonna 2019. EVE-verkostohanke tarjoaa kuntakohtaisten räätälöityjen sisältöjen lisäksi neljä yhteistä teemaseminaaria elinvoiman kehittämisen eri näkökulmista.

Seminaareissa on jaossa parhaita käytäntöjä ja innovatiivisia tapoja kehittää elinvoimaa. Lisäksi seminaarit antavat katsauksen maakunta- ja sote-uudistuksen sekä kasvupalvelu-uudistuksen valmistelun tilanteeseen.

HALLITUSOHJELMA Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet eduskuntavaalikaudelle 2019-2023 keskittyvät nostamaan esiin niitä oleellisia lähtökohtia, jotka varmistavat sen, että erilaisilla kunnilla ja kaupungeilla on puitteet tehdä työtään elinvoiman edistämiseksi. Yritystoiminnan ja työllisyyden edistämiseen suunnatut toimet ovat kunnissa osa laajaa elinvoiman vahvistamisen kokonaisuutta. Kunnille on varmistettava onnistuneen kotouttamisen edellyttämät voimavarat. Toimiva tietoliikenneinfrastruktuuri on reunaehto digitalisaation edistymiselle.
Pekka Puistosalo

VIERASKYNÄ Elinvoimasta huolehtiminen on yksi keskeisimpiä kunnan tehtäviä. Paikallisista lähtökohdista, yhteisestä tahdosta ja yhteistyöstä ponnistava elinvoimatyö konkretisoituu mm. työllisyys- ja yrityspalveluissa, maankäytön, asumisen ja joukkoliikenteen ratkaisuissa, asukkaille suunnatuissa vetovoimapalveluissa sekä koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyössä, kirjoittaa blogissaan Pekka Puistosalo, Lohjan kaupungin elinvoimajohtaja.
 

WEBCAST Yksityistielaki uudistuu! Uusi laki tulee voimaan 1.1.2019. Mikä käytännössä muuttuu ja miten kuntien ja tiekuntien tulee valmistautua lain muutokseen? Lähetyksessä lainvalmistelusta vastaava liikenne- ja viestintäministeriön neuvotteleva virkamies Kaisa Kuukasjärvi esittelee uuden lain oleelliset muutokset ja keskustelussa mukana mm. Suomen tieyhdistyksen erityisasiantuntija Jaakko Rahja.
Tarkempi ohjelma on tulossa MaaseutuLIVE -sivulle.
 
WEBCAST Tämän vuoden lähetysten tallenteet ovat TyöllisyysTiistai -sivulla.

Seuraavat lähetykset:
  • 12.2.2019
  • 26.3.2019
  • 4.6.2019
  • 3.9.2019
  • 22.10.2019
  • 10.12.2019
Kuvalähde: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Jätehuolto

MAAKUNTAFOORUMI Joulukuisen maakuntafoorumin aiheena oli kasvupalvelut ja työllisyys kuntien ja maakuntien yhteistyönä. Foorumissa luotiin katsaus kasvupalvelu-uudistuksen tilanteeseen ja tarkasteltiin yhteistyön paikkoja, yhdyspintoja, yhteistyörakenteita ja mahdollisia ratkaisuja työllisyys- ja yrityspalveluissa.