Kommunförbundets TOPP 3

Aktuellt från Kommunförbundet

 
1/2018
REGERINGSPROGRAM Kommunförbundets styrelse har på sitt möte 18.10.2018 godkänt förbundets mål för regeringsprogrammet för riksdagsperioden 2019–2013. Förbundet kommer att ompröva sina mål när landskaps- och vårdreformens framskridande avgjorts. I alla scenarier kommer kommunerna ännu under flera år att ansvara för kommuninvånarnas social- och hälsovårdstjänster.

Video: Sirpa Paatero, styrelseordförande, sammanfattar målen (på finska)
 
KRISKOMMUNKRITERIER Kriterierna för när en kommun har en speciellt svår ekonomisk ställning håller på att ses över. Målet för lagförslaget är att kriterierna för så kallade kriskommuner bättre ska beskriva kommunens ekonomi ur olika synvinklar. Strukturen på kriterierna ska kvarstå, men det föreslås ändringar i nyckeltalen och deras gränsvärden.

Blog: Kriskommunskriterierna ändras - till det bättre
Kauko Aronen

SYSSELSÄTTNINGSFÖRSÖK Kommunförbundets nyhetsbrev TOPP 3 ger rykande färsk information om Kommunförbundets bevakning av dagsaktuella frågor på kommunsektorn. Kommunförbundets TOPP 3 utkommer varannan vecka och ersätter nyhetsbrevet Kommunpolitikern. Den som beställt Kommunpolitikern kommer automatiskt att få det nya nyhetsbrevet.