Svårt att läsa? Klicka  för att öppna i webbläsaren.
Här samlar vi nyheter, analyser, fakta och debatt på svenska om kommunerna i Finland.
En tjänst från Kommunförbundet
6 / 2019
KOMMUNEKONOMI Situationen är alarmerande för den kommunala ekonomin, visar bokslutsprognoserna för 2018. Resultatet är negativt i 196 kommuner.
– Kommunekonomin verkar ha hamnat i en kris. Kommunerna får inte åläggas en enda uppgift till utan finansiering. Det måste bli ett slut på alla statsandelsnedskärningar. Fler nedskärningar klarar kommunsektorn inte av, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen.
VIDEO Henrik Rainio, sakkunnig på Kommunförbundet och Patrik Nygrén, stadsdirektör i Pargas. kommenterar försämringen i den kommunala ekonomin.
Här kan du titta på intervjun.
KOMMUNEKONOMI Under åren efter finanskrisen har skuldsättningen i världen fortsatt att öka. Också Finland är mer skuldsatt än förut, och det gäller medborgare, stat och kommuner. Hur gick det så här?
– Finanskrisen ledde till att den ekonomiska aktiviteten i hela Finland förlamades. Hur skulle vårt land se ut i dag om också kommunerna hade trampat på bromsen samtidigt som alla andra gjorde det, frågar Jari Vaine, finansmarknadssakkunnig vid Kommunförbundet.
 
KOMMUNEKONOMI Kommunsektorns skuldbörda är i dag fem gånger så stor som år 2000. Låga räntor lockar till investeringar med lån – både nödvändiga satsningar och skrytbyggen.
Två grova medeltal ger en vink om läget. För det första: År 2017 betalade finländarna i medeltal 4 800 euro i kommunalskatt. För det andra: I medeltal motsvarade finländarens andel av kommunernas och kommunkoncernernas skulder 6 300 euro. Skulderna är alltså stora i förhållande till skatteintäkterna. En höjning av kommunalskatten med några procentenheter är därför en droppe i havet när det blir aktuellt att amortera lånen. Men amorteringar är inget som beslutsfattarna verkar fundera över. Åtminstone inte om man granskar de kommunala budgetarna för 2019, skriver Björn Sundell i sin analys..
TORGBLOGGEN 2018 ser dystert ut för kommunalekonomin. Jämför man med det resultatmässigt goda året 2017 blir 2018 exceptionellt svagt, framför allt med tanke på att ekonomin inte befinner sig i lågkonjunktur och att sysselsättningen och totalproduktionen ökat jämförelsevis bra de senaste åren. För 2019-2021 förväntas bruttonationalprodukten och sysselsättningen stadigt att minska, skriver Benjamin StrandbergTorgbloggen.
ÄLDREOMSORGEN Kommunförbundet tror inte att en personaldimensionering löser krisen inom äldreomsorgen. Förbundet har räknat ut att en personaldimensionering på 0,7 vårdare per klient skulle kosta kommunerna mellan 200 och 250 miljoner och kräva över 4000 nyanställningar.
– Det är inte vettigt att kategoriskt slå fast en bemanningssiffra, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen (till höger i bild).
 
TORGBLOGGEN Det mest omstridda samtalsämnet på sistone har varit äldreomsorgen och de uppdagade bristerna där. I den hätska debatten har man ibland glömt bort vad som faktiskt har hänt: företag har medvetet och bjärt brutit mot tillståndsvillkor och kontrakt, skriver Tarja Myllärinen Torgbloggen.

 
10-ÅRSJUBILEUM Det har gått tio år sedan staden Raseborg blev till. Tre kommuner blev en då Ekenäs, Karis och Pojo slog samman sina krafter och antog namnet på bygdens medeltida slott. Nu firas tioårsjubileet med nytt stadshus.
– Förväntningarna var stora. Raseborg skapades under en tid när recessionen var som störst. Tre primärkommuner, alla med ett stort kumulativt underskott. Vi startade inte under goda stjärnor, säger Ulf Heimberg, viceordförande i Raseborgs stadsfullmäktige (SDP).
 
ARBETSMILJÖ Utbrändheten bland de kommunalt anställda har ökat och arbetsengagemanget har försämrats, visar en färsk undersökning. En god personalledningspraxis i kommunorganisationerna visade däremot ett positivt samband med arbetsengagemang och mindre utbrändhet.
EKONOMIFORUM 2019: Kolla in Kommuntorgets bildgalleri från årets Ekonomi- och finansieringsforum. Du hittar dem på vår Facebooksida.
 
 
LEDARSKAP Gör en satsning på utvecklingsarbetet i kommunen - samla ihop nyckelpersonerna från styrelse, fullmäktige och den operativa ledningen och kom och träffa Palle Lundberg en eftermiddag i april. Palle talar om varför alla behöver förändras och om det samspel mellan politisk och operativ ledning som möjliggör kommunens framgång. Läs mer och anmäl dig här!
LEDARSKAP Kaxig, dynamisk, hungrig. Stadsdirektör Palle Lundberg vilar inte på lagrarna trots att hans älskade Helsingborg har vunnit de flesta guldtitlar en kommun i Sverige kan vinna. Nu siktar Helsingborgarna på att bli en av Europas mest innovativa städer år 2022. – Utmaningar är vårt sätt att trigga organisationen, säger Lundberg.
 

Led smartare, kontrollera mindre

LEDARSKAP Syftet med utbildningen är att bekanta sig med vart världen är på väg inom ledarskap och organisationsutveckling. Under dagen får du redskap för att själv ta en proaktiv och drivande roll i en värld som är i konstant och allt snabbare förändring.
TID&PLATS: 28.2.2019, Helsingfors
???????Läs mera och anmäl dig här.

Grunderna i AKTA för förmän

AKTA Välkommen på utbildning i grunderna i det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet.
Föreläsare: Canelia Wessman, KT Kommunarbetsgivarna.
TID&PLATS: 5.3.2019, Vasa och 7.3.2019, Helsingfors
Läs mera och anmäl dig här.