EU ja kansainvälisyys

Kuntaliiton uutiskirje EU- ja kansainvälisistä asioista

 
6/2018
Ulla Karvo
BLOGI Euroopan tulevaisuudesta puhuttaessa, nostetaan usein tärkeimmäksi asiaksi Euroopan Unionin yhtenäisyys. Jos puhumme yhteisellä äänellä, pystymme vaikuttamaan globaalilla tasolla kaikkien eurooppalaisten hyväksi. Mitä yhtenäisempi unioni, sitä suurempi vaikutusvalta unionilla on tehdä asioita paremmiksi maailmanlaajuisesti, kirjoittaa Kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja Ulla Karvo.
 

ALUEIDEN KOMITEAN 132. TÄYSISTUNTO 5.-6.12.2018

Brexit vai ei?

BREXIT Kello tikittää kovaa vauhtia kohti maaliskuun 29. päivää, eikä Britannian päättäjillä tunnu vieläkään olevan selkeää näkemystä siitä, mitä nyt pitäisi tehdä. Eurooppa-vaalien lähestyessä onkin syytä toivoa, että Brexit-farssi toimii äänestäjille varoittavana esimerkkinä. EU:n toimintatavoista on helppo löytää arvosteltavaa, mutta vaihtoehto on paljon huonompi, kirjoittaa Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Pauliina Haijanen.
Michael Barnier
Markku Markkula

DIGITAALISUUS Euroopan alueiden komitea (AK) toteaa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa käsittelevässä lausunnossaan, että tulevaisuuden älykkäiden ja kestäväpohjaisten digitaalisten ratkaisujen tehokas toteuttaminen edellyttää pioneerialueiden ja -kaupunkien välisiä eurooppalaisia kumppanuuksia sekä korkealaatuista digitaali-infrastruktuuria. AK:n täysistunnossa hyväksytyn lausunnon on laatinut Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula.

KOHEESIOPOLITIIKKA Euroopan alueiden komitea tähtää helpompaan ja joustavampaan koheesiopolitiikkaan, joka tukee osallistavan kestävän kasvun tavoitetta, vähentää eroja ja tarjoaa kaikille Euroopan kansalaisille enemmän mahdollisuuksia. Kunta- ja aluepäättäjät hyväksyivät komitean täysistunnossa neljä erillistä lausuntoa, joissa esitetään parannusehdotuksia koheesiopolitiikkaa 2021–2027 koskeviin Euroopan komission ehdotuksiin.
Lambertz ja Cretu
MAATALOUSPOLITIIKKA Euroopan alueiden komitean mielestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tulisi olla oikeudenmukaista, kestävää ja yhteisvastuullista ja palvella viljelijöitä, alueita, kuluttajia ja kansalaisia. Uuden YMP:n on vastattava ympäristö- ja ilmastohaasteisiin ja turvattava viljelijöille oikeudenmukaiset tulot. Euroopan
komission ehdottamien budjettileikkausten ja välineiden valossa se on vaikeaa.
 
COP24-KOKOUS Kuntien osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on 70 prosenttia. Paikallisviranomaiset toteuttavat yli 70 prosenttia ilmastonmuutoksen lieventämistoimenpiteistä ja jopa 90 prosenttia sopeutumiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Euroopan alueiden komitea ajoi Katowicen COP24-kokouksessa sitä, että paikallis- ja aluehallinnolle annetaan virallinen asema maailmanlaajuisessa ilmastohallinnossa ja Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa.

Kestävän kehityksen tavoitteita koskeva AK:n ja OECD:n kysely

KYSELY Euroopan alueiden komitea (AK) on käynnistänyt yhdessä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kanssa kyselyn keskeisistä paikallisista ja alueellisista panoksista kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kertokaa kokemuksistanne 22. helmikuuta mennessä ja osallistukaa kestävän kehityksen tavoitteita koskevan EU:n tulevan strategian muotoiluun.
 


Suomen puheenjohtajakausi Euroopan neuvostossa

PUHEENJOHTAJUUS Suomi toimii Euroopan neuvoston korkeimman päättävän elimen eli ministerikomitean puheenjohtajana 21.11.2018?17.5.2019. Suomen puheenjohtajakauden teemoiksi on valittu Eurooppalaisen ihmisoikeus- ja oikeusvaltiojärjestelmän vahvistaminen, tasa-arvo ja naisten oikeudet, avoimuus ja osallisuus sekä nuoret ja radikalisoitumisen ehkäisy.