Hankintainfo

Neuvontayksikön uutiskirje julkisista hankinnoista

 
9/2018
Julkisten hankintojen neuvontayksikön henkilökunta Case-keskiviikossa lokakuussa 2018.

TAPAHTUMIA Vuoden viimeisen Case-keskiviikon aiheena 12.12.2018 klo 13 ovat Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV:n) antamat ratkaisut. Ilmoittaudu webcastin katsojaksi viimeistään tiistaina 4.12.2018. Huomaathan myös ennen Case-keskiviikkoa klo 12 pidettävän ruotsinkielisen verkkolähetyksemme.

Sari Pikkala

KYSELY Euroopan komissio on teettänyt EU:n laajuisen vertailun jäsenvaltioiden innovatiivisten hankintojen tilasta. Suomi pärjäsi vertailussa erinomaisesti. Komissio toivoo Suomea koskevaa palautetta ja mahdollista lisätietoa 15.1.2019 mennessä.

OHJE Hilma ilmoitti syyskuussa 2018 CPV-koodien käytön rajoituksista, jotka liittyivät lisäkoodeihin. Marraskuussa CPV-koodien ilmoittamisen sääntöjä muutettiin uudelleen: pääasiallisen CPV-koodin tulee edelleen vastata sopimuksen tyyppiä, mutta lisäkoodeissa sopimustyypin estoa ei enää ole. Julkisten hankintojen neuvontayksikön laatimat kuvalliset ohjeet CPV-koodien käytöstä EU-kynnysarvot ylittävissä julkisissa hankinnoissa on päivitetty vastaamaan muutosta.

OIKEUSTAPAUSTIIVISTELMÄ Tapauksessa KHO:2018:124 oli kyse nykyisen hankintalain valitusperusteisen muutoksenhakukiellon sisällöstä ja siitä, voitiinko hankinta-asiasta valittaa kuntalain mukaisella perusteella. Korkein hallinto-oikeus (KHO) tulkitsi, ettei hankintalain uudistuksessa ollut tarkoitus muuttaa aikaisemmin vallinnutta käytäntöä muutoksenhausta. Siten nykyisenkään lain aikana julkiseen hankintaan liittyvästä asiasta ei voi valittaa kuntalain tai hallintolainkäyttölain perusteella.

Sanna-Mari Suojanen.

BLOGI Ajoittain ihmetyksen aiheeksi nousee dynaamisten hankintajärjestelmien ja puitejärjestelyjen sisäiset hankinnat ja niistä tehtävät päätökset. Kysymyksiä herättää erityisesti järjestelmän sisällä tehtävät hankinnat: miten tulee menetellä päätöksenteossa, voidaanko asiasta valittaa markkinaoikeuteen ja miten odotusaikasäännökset soveltuvat tällaisiin hankintoihin? Hankintalain näkökulmasta kysymysvyyhti lähtee purkautumaan siitä, pitääkö hankinnasta hankintalain mukaan tehdä päätös vai ei, kirjoittaa avustava lakimies Sanna-Mari Suojanen neuvontayksikön blogissa.

LOMA-AIKA Joulu ja uusivuosi eivät aiheuta pitkää katkoa Julkisten hankintojen neuvontayksikön palveluihin. Vastaamme osoitteessa hankinnat@kuntaliitto.fi hankintayksiköiden kysymyksiin myös välipäivinä.

Toivotamme kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme rauhallista joulua ja oikein hyvää uutta hankintavuotta!