Hankintainfo

Neuvontayksikön uutiskirje julkisista hankinnoista

 
1/2019
OIKEUSTAPAUSTIIVISTELMÄ Markkinaoikeuden (MAO) tapauksessa 483/18 käsitellään kahta mielenkiintoista kysymystä: CPV-koodien käyttöä ja tarjottavan henkilöstön kokemusta ja osaamista vertailuperusteena. Tapauksessa hankinnan kohteena on ollut Kelan puitejärjestelynä toteutettava kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalveluiden tuottaminen.

TUOMIOISTUINMAKSULAKI Markkinaoikeudessa käsiteltävien hankinta-asioiden oikeudenkäyntimaksu on noussut vuodenvaihteessa. Uusi maksu peritään 1.1.2019 jälkeen vireille tulevista asioista.

TAPAHTUMIA Julkisten hankintojen neuvontayksikkö järjestää vuosittaisen seminaarinsa keskiviikkona 27.3.2019. Myös Case-keskiviikko -verkkolähetykset jatkuvat 13.3. alkaen. Tapahtumiin ilmoittautuminen käynnistetään myöhemmin ja tapahtumista tiedotetaan tarkemmin Hankinnat.fi-sivustolla ja tulevissa Hankintainfoissa.

Uusia #paremmathankinnat-podcasteja

PODCAST Joulukuussa ilmestyi kaksi Julkisten hankintojen neuvontayksikön #paremmathankinnat-podcastia, joissa vieraamme jakavat vinkkinsä parempien hankintojen tekemiseen.

Lue lisää podcasteista

Tai kuuntele

KOULUTUSKIERROS Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) koordinoima koulutuskierros vammaispalveluiden järjestämisestä ja hankinnasta alkaa maaliskuussa. Julkisten hankintojen neuvontayksikön asiantuntijat kouluttavat kiertueella hankintoja koskevissa osuuksissa.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö pikkujoululähetyksessä.

ESITYSAINEISTOT Case-keskiviikossa 12.12.2018 esiteltiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston antamia hankintavalvonnan ratkaisuja. Samana päivänä pidettiin myös ruotsinkielinen miniseminaari, jossa Julkisten hankintojen neuvontayksiköstä työvapaalla oleva valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Jonna Törnroos kertoi VM:n ajankohtaisista hankintatuulista. Kummankin verkkolähetyksen esitysaineistot on julkaistu Hankinnat.fi-sivustolla. Ruotsinkielisestä lähetyksestä on julkaistu myös tallenne Kunta.tv:ssä.