Hankintainfo

Neuvontayksikön uutiskirje julkisista hankinnoista

 
5/2018

OIKEUSTAPAUSTIIVISTELMÄ Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) totesi asiassa C-278/14, että kansallisissa hankinnoissa on sovellettava EU:n perustamissopimusten perustavanlaatuisia sääntöjä ja yleisiä periaatteita silloin, kun hankintaan liittyy varma rajat ylittävä intressi. Tämä tarkoitti sitä, että hankintayksikkö ei voinut hylätä tarjousta sellaisilla perusteilla, joita ei ollut ilmoitettu hankintailmoituksessa. Tapaus tuo vahvistusta aiempaan oikeuskäytäntöön yleisten oikeusperiaatteiden soveltamisesta, vaikka se koskee vanhan hankintadirektiivin 2004/18 soveltamista.

LAINMUUTOS Laki liikenteen palveluista tulee voimaan kokonaisuudessaan 1.7.2018. Lain suurimmat muutokset koskevat taksiliikennettä, lupakäytäntöjä ja liikennepalveluiden digitalisointia. Muutoksia on avattu Hankinnat.fi-sivustolla. Liikennepalvelulain vaikutuksia henkilökuljetusten hankintoihin käsitellään myös kesäkuun lopussa julkaistavassa Julkisten hankintojen neuvontayksikön Paremmat hankinnat -podcastissa.

ESITYSMATERIAALI Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO piti lanseeraustilaisuutensa tiistaina 22.5.2018. Keinon verkkosivuilla on julkaistu Keinon omat esitysmateriaalit sekä keynote-puhuja Arto O. Salosen diat. Myös tilaisuuden videotallenteet on linkitetty sivustolle.

YHTEISHANKINNAT KL-Kuntahankinnat Oy yhdistyy Hansel Oy:hyn. Järjestelyn toteutuminen edellyttää vielä Hansel-lain muutosta sekä eduskunnan suostumusta. Yhdistymisen jälkeen yhtiön omistavat valtio ja Suomen Kuntaliitto ry. Alustavasti uusi organisaatio aloittaa toimintansa alkuvuodesta 2019, kerrotaan Kuntaliiton tiedotteessa.

MUISTUTUS Julkisten hankintojen neuvontayksikkö etsii vuoden 2018 taidokkainta hankintaa. Ilmiannon taidokkaimmasta hankinnasta voi tehdä kuka tahansa vapaamuotoisella viestillä Julkisten hankintojen neuvontayksikön palvelusähköpostiin. Ilmoita ehdokkaasi kisaan!

MINISEMINAARI Julkisten hankintojen neuvontayksikkö iskee perinteisesti Kuntamarkkinoille myös vuonna 2018. Neuvontayksikön lakimiehet ja hankinta-asiantuntijat kertovat julkisten hankintojen ajankohtaisista asioista kumpanakin markkinapäivänä 12. ja 13.9. klo 12–13. Rekisteröidy kävijäksi maksutta jo nyt!