Svårt att läsa? Klicka  för att öppna i webbläsaren.
Här samlar vi nyheter, analyser, fakta och debatt på svenska om kommunerna i Finland.
En tjänst från Kommunförbundet
1 / 2019
JURIDIK Finansministeriet startar en utredning om var och när kontroller behövs för att trygga säkerheten under kommunala möten. Initiativet kommer från Kommunförbundet som vill ha en lagstiftning som möjliggör ”kommunala” kontroller. 
Lagstiftningsrådet Ilkka Turunen vid Finansministeriet säger att det behövs en preliminär utredning om när säkerhetskontroller är nödvändiga för säkerheten i kommunala lokaler. Efter det kan själva lagstiftningsarbetet komma i gång.
MARKNADSFÖRING Kommunernas marknadsföring har blivit mer systematisk och fått mer resurser visar en undersökning från Kommunförbundet.
Oftast profileras kommunen med hjälp av livsmiljön, boendet eller det geografiska läget. Nästan hälften av kommunerna tror att satsningarna på marknadsföring kommer att öka de närmaste åren.
LEDARSKAP Dagens kommuner månar om sitt rykte och sina brands, de vill attrahera potentiella inflyttare och företag som söker nya etableringsorter.
– I framtiden kommer det att vara lika viktigt att tänka på kommunens attraktionskraft som arbetsplats eller arbetsgivare. Kommunens verksamhetskultur har stor betydelse, säger ledarskapscoachen Staffan Kurtén.  
LEDARSKAP Etiska problem i det kommunala beslutsfattandet handlar sällan om mutor. Däremot upplever kommundirektörerna att ineffektivt arbete döljs, att ärenden fördröjs och att information undanhålls, visar en enkät om kommundirektörernas arbetshälsa. Enkäten utfördes av Kommunförbundet, Keva och Finlands Kommundirektörer rf.
NAMN & NYTT  Kommunförbundets Henrik Rainio blir finansdirektör i Borgå. Rainio har arbetat på Kommunförbundet i tio år, senast som tf. direktör på Kommunförbundets avdelning för kommunalekonomi.
–  Nej, jag har ingen direkt koppling till Borgå, men staden är intressant och jag är entusiastisk över mitt nya jobb, säger Henrik Rainio.
Borgå växer, skatteunderlaget är bra och stadens ekonomi är i balans, tillägger han.
 
STATSANDELAR I år minskar statsandelarna med 70 miljoner euro. Konkurrenskraftavtalet och frysningen av indexhöjningarna fortsätter att påverka statsandelarnas storlek. Kommunerna beviljas sammanlagt 8 389 miljoner euro i statsandelar år 2019, vilket är mindre än föregående år (8 458 miljoner). 
REGERINGSPROGRAMMET Sysselsättningsgraden under nästa regeringsperiod bör öka till åtminstone 75 procent, anser Kommunarbetsgivarna KT. Finansieringen av välfärdstjänsterna för den åldrande befolkningen, pensionerna och den övriga sociala tryggheten förutsätter ett brett åtgärdspaket i det kommande regeringsprogrammet.

– Den viktigaste åtgärden är återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser, säger KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

TRAFIK Från och med den 21 januari ökas den högsta tillåtna längden för fordonskombinationer i vägtrafiken från 25,25 meter till 34,50 meter. Den högsta tillåtna massan kommer fortfarande att vara 76 ton.
Enligt Kommunförbundet innebär det i praktiken att överlånga långtradare får köra på vilken gata som helst, om inte kommunen uttryckligen förbjudit det.
 
13-15.2.2019
M/S Silja Serenade och Stockholm

Ännu hinner du anmäla dig till årets Ekonomi- och finansieringsforum!
Svenskt parallellprogram med stadsdirektör Tomas Häyry, Vasa och Kommunförbundets sakkunniga Benjamin Strandberg och Henrik Rainio. I Stockholm möter vi SVT:s programdirektör Jan Helin och Helsingborgs stadsdirektör Palle Lundberg.