Hankintainfo

Neuvontayksikön uutiskirje julkisista hankinnoista

 

7/2018

VERKKOLÄHETYS Julkisten hankintojen neuvontayksikön seuraavassa Case-keskiviikossa käsitellään EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntöä. Webcast lähetetään 17.10.2018 klo 13. Ilmoittaudu katsojaksi viimeistään keskiviikkona 10.10.

OIKEUSTAPAUSTIIVISTELMÄ Fastweb-tapauksessa EUT linjasi, että suorahankinta pitää vapaaehtoisessa suorahankintailmoituksessa huolellisesti perustella, jotta 14 päivän valitusaikaa voitaisiin soveltaa. Tuore KHO:n ratkaisu selventää Fastweb-tapauksen mahdollisesti hieman epäselväksi jäänyttä toimintaohjetta. KHO:n mukaan suorahankintailmoitus on tehty oikein, kun hankintayksikkö on kirjoittanut ilmoitukseen laissa määritellyt tiedot selkeästi ja yksiselitteisesti.

VLOGI Julkisten hankintojen neuvontayksikön uudessa vlogissa on aiheena perintäkulujen vakiokorvaukset. Teema on ollut viime aikoina pinnalla, sillä hankintoja tekevät kunnat ovat yllättyneet vaadituista korvauksista ja kysyneet neuvontayksiköstä kantaa niiden maksamiseen.

Kuvakaappaus videoblogista.

TOIMINTAOHJE HILMAn päivityksen myötä EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa, liitteen E mukaisissa hankinnoissa ja käyttöoikeussopimuksissa voi käyttää vain yhden sopimuksen tyypin mukaisia CPV-koodeja. Neuvontayksikkö on laatinut kuvalliset ohjeet CPV-koodien muuttuneesta käytöstä. Päivitys ei vaikuta kansallisten ilmoitusten CPV-koodien käyttöön.

Julkisten hankintojen neuvontayksikön tiimi Kuntamarkkinat-aamuna.

TAPAHTUMA-AINEISTO Julkisten hankintojen neuvontayksikkö iski perinteiseen tyyliin Kuntamarkkinoille 12.–13.9.2018. Tupa oli kumpanakin päivänä täynnä kuulijoita, jotka olivat kiinnostuneita julkisten hankintojen ajankohtaisista asioista. Miniseminaarien esitysten diat on julkaistu Hankinnat.fi-sivustolla.

JULKAISUN PÄIVITYS Kuntaliitto julkaisi vuonna 2009 oppaan kunta-alan viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan. Opas on nyt päivitetty uuden hankintalain perusteella ja viestintäkentän kehityksen mukaisesti. Hankintalakia koskevien osuuksien päivittämiseen on osallistunut Julkisten hankintojen neuvontayksikkö.

Muuta ajankohtaista

Kuntalehden Lakiklinikka-palstalla Julkisten hankintojen neuvontayksikön asiantuntijat:


Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue:

Tässä uutiskirjeessä Julkisten hankintojen neuvontayksikkö jakaa tietoa hankintalain soveltamisesta ja julkisten hankintojen hyvistä käytännöistä. Kirje on osin kaksikielinen. 

Valtion ja kuntien hankintayksiköille suunnatun palvelun tarjoavat Kuntaliitto ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Hankinnat.fi | hankinnat@kuntaliitto.fi | Twitter

 

asiakaspalvelu (at) kuntaliitto.fi
Kuntaliitto, Toinen linja 14, 00530 Helsinki
Puh. 09 7711

Kuntaliitto logo