Kommunförbundets TOPP 3

Aktuellt från Kommunförbundet

 
2/2018
BLOGG Regeringens proposition om första delen av fastighetsskattereformen flyttas till följande regeringsperiod. Senareläggningen är en besvikelse för kommunerna. Det är fråga om en omfattande reform som beretts länge och där grunderna för värderingen av fastigheter ses över och variationsbredden mellan fastighetsskattesatserna justeras, säger Henrik Rainio, tf direktör för kommunalekonomiska enheten.
UTREDNING Enligt förbundets utredningar bor redan mer än varannan finländare i en kommun som ställt upp egna klimatmål. En del av de största kommunerna i Finland har ambitiösare klimatmål än staten. Man kan gott säga att kommunerna för närvarande visar vägen i den nationella klimatpolitiken. Om kommunerna når upp till sina egna mål, har det en avsevärd inverkan på växthusgasutsläppen i hela landet.

 
Kauko Aronen

BLOGG Till stöd för arbetet i landskapen har Social- och hälsovårdsministeriet berett ett dokument om hur värdet på kundsedeln bestäms. Där sägs det att kommunerna och samkommunerna kan ha sådan kunskap om konkurrensläget och prisnivån på den privata marknaden som landskapen kan dra nytta av då värdet på kundsedeln bestäms. Ett ganska anspråkslöst konstaterande. Resultaten av Kommunförbundets enkät om servicesedlar visar att kommunerna och samkommunerna har kunskap – och sådan kunskap ur anordnarsynvinkel finns inte hos någon annan, bloggar Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovårdsfrågor.

Läs mera i pressmeddelandet