Kommunförbundets TOPP 3

Aktuellt från Kommunförbundet

 
5/2018

PROBLEMLÖSNING Raffinaderiet är Kommunförbundets tjänst, som letar efter lösningar på kommunernas strategiska utmaningar. Raffinaderiet skapar en grund för gemensamma utvecklingsprojekt och trappar upp takten på förnyelsearbetet. 

Utvecka lösningar tillsammans med ditt team på en utmaning ni valt med hjälp av nya metoder. Under våren 2019 sparrar Kommunförbundets servicedesigner ditt team i fyra workshops, vi vässer problemformuleringen och skapar ett koncept och en visuell modell som testas på en försöksgrupp.

KARTLÄGGNING Utgående från resultaten i en kartläggning som Kommunförbundet låtit göra ser kommunerna idag digitaliseringen som det viktigaste sättet att uppnå uppställda mål.

– Enligt kartläggningen uppgår kommunernas och samkommunernas totala utgifter för informationsteknik just nu till cirka en miljard euro per år, säger Tommi Karttaavi, direktör för informationssamhället vid Kommunförbundet. 
Kauko Aronen

SKATTER Förra veckan betalades rekordstora skatteåterbäringar, vilket fick stor publicitet i medierna. Mindre uppmärksamhet ägnades åt medaljens baksida, dvs. varifrån pengarna kommer. 
Av skatteåterbäringarna är cirka 1,8 miljarder euro återbäringar av kommunalskatt. Detta belopp dras av från kommunernas redovisningar i december. Beloppet är cirka 250 miljoner euro större än i fjol.