Kommunförbundets TOPP 3

Aktuellt från Kommunförbundet

 
4/2018
VIDEOHÄLSNINGAR Minna Karhunen har valts till ny verkställande direktör för Finlands Kommunförbund. Kommunförbundets styrelse satte särskilt stort värde på Minna Karhunens gedigna kommunala kunnande och hennes insikter i offentlig förvaltning.

Förvaltningsmagister Minna Karhunen har varit överdirektör för Regionförvaltningsverket i Södra Finland sedan 2015. Tidigare har Karhunen varit bland annat riksdagsledamot, stadsdirektör i Karkkila och utvecklingsdirektör i Träskända. 
TRAFIK Kommunikationsministeriet vill snabbt få igenom en förordning som skulle tillåta att över 34 meter långa fordonskombinationer kan användas i trafiken utan särskilt tillståndsförfarande. I praktiken skulle det innebära att överlånga långtradare får köra på vilken gata som helst, om inte kommunen uttryckligen förbjudit det. För kommunerna skulle det medföra en stor extra arbetsbörda med stora kostnader.

Kommunförbundet tog ställning till frågan tillsammans med Helsingfors och Borgå städer.
Kauko Aronen

BLOGG Näringslivets representanter har redan länge aktivt kritiserat kommunal verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor. Kommunförbundets svar på näringslivets krav är klart. Kommunens allmänna kompetens utgör en av hörnstenarna i den kommunala självstyrelsen. Därför bör kommunerna också i framtiden ha rätt att utöva ekonomisk verksamhet i bolagsform och konkurrera med andra företag på samma marknad, skriver Arto Sulonen, direktör för juridiska ärenden.