Svårt att läsa? Klicka  för att öppna i webbläsaren.
Här samlar vi nyheter, analyser, fakta och debatt på svenska om kommunerna i Finland.
En tjänst från Kommunförbundet
36 / 2018
KORRUPTION För några veckor sedan blev den klar, Kommunförbundets tjugo sidor tjocka manual Korruption och etik i kommunen.
– Vi har tagit upp mängder av exempel på korruption som inte direkt strider mot lagen, men som ändå är etiskt klandervärt. Det handlar om små saker som till exempel att ledningen för en skola eller ett daghem låter vänners och släktingars barn ha förtur i kön, säger Arto Sulonen som är förbundets juridiska direktör och Saila Haapalehto, jurist på Kommunförbundet.
PUBLIKATION Korruption och etik i kommunen är en kompakt presentation av begreppet korruption och hur den yttrar sig i kommunsektorn.
Publikationen behandlar kommunens tillsynssystem och presenterar grundvärderingarna i kommunalförvaltningen och de etiska principer som härletts ur dessa värderingar. Publikationen fungerar som en handbok som organisationen kan använda för att utarbeta egna etiska regler.
Ladda ner den avgiftsfritt här.
TORGBLOGGEN Visselblåsare är personer som meddelar om lagstridig eller oetisk verksamhet inom organisationen eller utanför den. Visselblåsning är ett sätt att motarbeta korruption och främja etiskt beteende.
Lagstiftning om skydd för visselblåsare och möjligheten till anonyma anmälningar sänker tröskeln för att göra en anmälan. I Finland finns det inte någon lagstiftning som gäller skydd för visselblåsare, som exempelvis i Sverige, skriver Saija Haapalehto på
Torgbloggen.

SMÅBARNSPEDAGOGIK Avgiftsfri småbarnspedagogik leder inte automatiskt till att fler barn går på dagis. Detta framgår ur en kartläggning som Kommunförbundet låtit göra. Kommunförbundet frågade alla 19 kommuner som har deltagit i ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik om avgiftsfriheten har ökat deltagandet. 70 procent av försökskommunerna svarade att antalet barn inte har ökat.
VÅRDFASTIGHETER  Åbo säljer åtta äldreboende- och vårdfastigheter till det svenska bolaget Hemsö för 130 miljoner euro. Stadsfullmäktige godkände försäljningen efter omröstning med rösterna 43 mot 20 i måndags. 
Hemsö äger samhällsfastigheter inom äldrevård, utbildning, hälsovård och rättsväsende i Sverige, Finland och Tyskland.
TRAFIK Kommunikationsministeriet vill snabbt få igenom en förordning som skulle tillåta att över 34 meter långa fordonskombinationer kan användas i trafiken utan särskilt tillståndsförfarande. Finland skulle vara det första landet i Europa som tillåter långtradare som är längre än 30 meter.
Kommunförbundet anser att beredningen av förordningen är britsfällig.
EUROPARÅDET Finlands ordförandeskap i människorättsorganisationen Europarådet har börjat. Finland inleder sitt ordförandeskap vid en tidpunkt då organisationen står inför stora politiska och ekonomiska utmaningar. Rysslands möjliga utträde ur Europarådet kommer att avgöras under våren.
TORGBLOGGEN  Kommunförbundets svar på näringslivets krav är klart. Kommunens allmänna kompetens utgör en av hörnstenarna i den kommunala självstyrelsen. Därför bör kommunerna också i framtiden ha rätt att utöva ekonomisk verksamhet i bolagsform och konkurrera med andra företag på samma marknad, skriver Arto Sulonen Torgbloggen

 
 
UTBILDNING Missa inte Kommunförbundets svenskspråkiga utbildningar i början av 2019! I februari hålls streamade utbildningar i småbarnspedagogik. 
Är du ekonomi- eller redovisningspersonal? Kom ihåg att anmäla dig till utbildningarna om bokslut, bokföring och budgetering i Vasa och Mariehamn.
Rafo - Ekonomi och finansieringsforum, med parallellprogram på svenska, går av stapeln 13-15.2.
 
JURIDIK Det har hänt mycket inom småbarnspedagogiken den här hösten. Hänger din kommun med i svängarna? 
 


Ny lagstiftning inom småbarnspedagogiken – hur påverkar det mitt arbete? (+ streaming)
Lagen om småbarnspedagogik förnyades i september 2018, bl.a. tillämpas inte mera socialvårdens förordningar på småbarnspedagogiken och dagvårdsförordningen slopades. Kom på kurs om ändringarna! Delta på plats eller på distans, 11.2 i Vasa.

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken – ständiga förändringar (+ streaming)
Den 1 augusti 2018 skedde det nya förändringar i lagen om klientavgifter inom inom småbarnspedagogiken. Det betyder mycket jobb för kommunerna, som måste räkna om och fatta nya beslut gällande avgifterna. Under dagen går vi kort igenom den nya lagen, de ändringar som trätt i kraft och utmaningar med den. Hur ska man tolka den och hur ska man lösa olika problem? Delta på plats eller på distans, 12.2 i Vasa.

EKONOMI Nu är det dags för de årliga kurserna i bokslut, bokföring och budgetering - anmäl dig redan idag! 
Kurserna riktar sig till ekonomi- och redovisningspersonal i kommuner, samkommuner och kommunalförbund, samt övriga intresserade. Under kursen behandlas bl.a.  bokföringsnämndens allmänna anvisningar och kommande lagändringar.